Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.72.1306

Tytuł:

obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo ? wychowawczych prowadzonych przez Miasto Rybnik w roku 2011

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-03-31
Organ wydający:Prezydent Miasta Rybnika
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 72 pozycja: 1306
Hasła:OBWIESZCZENIA

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie w sprawie: średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo ? wychowawczych prowadzonych przez Miasto Rybnik w roku 2011

Zgodnie z art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) informuję, że średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo ? wychowawczych prowadzonych przez Miasto Rybnik w 2011 roku wynosi: 1. Dom Dziecka w Rybniku 2. Zespół Ognisk Wychowawczych w Rybniku 3. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Rybniku 4. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Rybniku - 5 088,89 zł, - 3 410,89 zł, - 2 218,92 zł, - 1 920,49 zł.

Prezydent Miasta Adam Fudali

Id: QTTTX-LJPAE-EMSRV-QHTUR-EPGPN. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.63.1037

  obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 10 marca 2010r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo ? wychowawczych prowadzonych przez Miasto Rybnik w roku 2010

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 13/2009 Starosty Lubińskiego z dnia 11 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Lubiński w 2009 r

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.115.1933

  komunikat Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, prowadzonych przez powiat grodzki Poznań oraz działających na jego zlecenia

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.22.487

  zarządzenie nr 98/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo?wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin.

 • Dziennik Urzędowy

  informacja nr ZARZĄDZENIE Nr 12/2009 Starosty Inowrocławski z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2009 r. w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez powiat inowrocławski

porady prawne online

Porady prawne

 • Dokumentacja medyczna dziecka

  Dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, matka ma ograniczoną władzę rodzicielską. Czy matka ma prawo wglądu do dokumentacji lekarskiej dziecka?

 • Czas pracy nauczyciela doradcy metodycznego

  Nauczyciela doradca metodyczny jest zatrudniony w szkole podstawowej ze zniżką godzin od 1/3 do 2/3 i realizuje zadania powierzone przez organ prowadzący w ośrodku doskonalenia (...)

 • Ustawa kominowa

  W jaki sposób funkcjonuje ustawa kominowa?

 • Zgromadzenie Zakonne - nadzór pedagogiczny

  Przedszkola niepubliczne prowadzone przez Zgromadzenia Zakonne. W jakich obszarach mogę prowadzic nadzór pedagogiczny (pełnię funkcję wizytatora w KO, 1,5 roczny staż (...)

 • Koszty egzekucji komorniczej o wydanie rzeczy

  Wierzyciel posiada tytuł wykonawczy przeciwko dłużnikowi o wydanie rzeczy ruchomej (samochodu). Koszt wyegzekwowania wyroku wynosi 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.72.1305

  obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 w roku 2011

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.72.1304

  informacja Burmistrza Miasta w Woźnikach z dnia 16 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze gminy Woźniki

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.72.1303

  informacja Prezydenta Miasta Tychy z dnia 10 marca 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2010 położonych na obszarze gminy Miasta Tychy

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.72.1302

  sprawozdanie Prezydenta Miasta Zabrze Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Zabrze

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.72.1301

  sprawozdanie Prezydenta Miasta Gliwice Sprawozdanie z działalności wspólnej dla Miasta Gliwice i Powiatu Gliwickiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2010 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.