Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.76.1369

Tytuł:

uchwała nr IV/5/6/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/34/14/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-04-05
Organ wydający:Sejmik Województwa Śląskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 76 pozycja: 1369
Hasła:OŚWIATA,SZKOŁY,PRZEDSZKOLA,ŻŁOBKI

Uchwała Nr IV/5/6/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr III/34/14/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie Na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. Nr 97 z 2006 roku, poz. 674 z późn. zm.) Sejmik Województwa Śląskiego uchwala: § 1. Zmienia się uchwałę Nr III/34/14/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie , w ten sposób, że w tabeli wysokości stawek dodatku funkcyjnego, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu, pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Planetarium a) dyrektor b) wicedyrektor c) kierownik działu d) kierownik stacji klimatologicznej e) kierownik pracowni

1175 605 345 345 100"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski

Id: XBENZ-TIAEL-KUIPI-AWCLB-YGJYK. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1633

  uchwała nr IV/18/3/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego ?Śląskie 2020?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.182.284

  uchwała nr III/53/6/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr III/34/14/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.778

  uchwała nr IV/16/26/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie nadania statutu Śląskiemu Centrum Wolności i Solidarności

 • DZ. URZ. 2010.311.2093

  uchwała nr XLV/730/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/444/05 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie likwidacji Okręgowego Szpitala Kolejowego w Krakowie zmienionej Uchwałą Nr XLV/580/06 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 czerwca 2006 roku, Uchwałą Nr XIV/180/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2007 roku, Uchwałą Nr XXVI/393/08 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 5 grudnia 2008 roku, Uchwałą Nr XXIX/426/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2009 roku, Uchwałą Nr XXXVIII/598/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 listopada 2009 roku oraz Uchwałą Nr XLI/668/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 lutego 2010 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.237.353

  uchwała nr III/56/1/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego

porady prawne online

Porady prawne

 • Ustalenie wartości odtworzeniowej

  Ile wynosi obecnie wartość odtworzeniowa lokalu w wojewodztwie śląskim?

 • Rok obrachunkowy w spółce jawnej

  Spółka jawna zostaje powołana 05.02.2009 r. Rokiem obrachunkowym, zapisanym w umowie spółki, jest okres od 01.04 roku bieżącego do 31.03 roku następnego. Czy w tej (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Rozpoczęcie pracy w grudniu, wypłata w styczniu

  W listopadzie 2008 r. wróciłem do Polski z wieloletniego pobytu za granicą. Od 1 grudnia 2008 r. podjąłem pracę w Polsce, a pierwsze wynagrodzenie otrzymałem 9 stycznia (...)

 • Termin wniesienia opłaty za sprzedaż alkoholu

  Wniosłam opłatę za sprzedaż napojów alkoholowych w dniu 2 lutego 2009 r. , właściwy do pobrania opłaty Urząd wszczął postępowanie o wygaśnięciu zezwolenia, w (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.76.1368

  uchwała nr IV/5/5/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/5/4/2007 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia Zasad dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, korzystających z opieki zdrowotnej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.75.1367

  obwieszczenie nr DKT-7630-1/11 Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 28 marca 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pilchowice przeprowadzonych w dniu 27 marca 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.75.1366

  porozumienie Prezydenta Miasta Gliwice; Prezydenta Miasta Jaworzno w sprawie dokształcania w Zespole Kształcenia Zawodowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Gliwice, uczniów klas wielozawodowych szkół zawodowych miasta Jaworzna, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jaworzno - miasto na prawach powiatu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.75.1365

  aneks nr 1/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny; Wójta Gminy Gaszowice; Wójta Gminy Lyski; Zarządu Powiatu Rybnickiego z dnia 10 marca 2011r. do Porozumienia zawartego w dniu 27 września 2007 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.75.1364

  aneks nr 1/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny; Wójta Gminy Gaszowice; Wójta Gminy Lyski; Zarządu Powiatu Rybnickiego z dnia 10 marca 2011r. do Porozumienia zawartego w dniu 27 września 2008 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.