Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.77.1380

Tytuł:

uchwała nr IV/034/2011 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2011

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-04-07
Organ wydający:Rada Powiatu Mikołowskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 77 pozycja: 1380
Hasła:

UCHWAŁA NR IV/034/2011 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2011 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii samorządu aptekarskiego oraz Burmistrzów i Wójtów Gmin z terenu Powiatu Mikołowskiego, § 1. Określa się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2011 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mikołowskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Załącznik do uchwały Nr IV/034/2011 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 27 stycznia 2011 r. Zalacznik1.doc Harmonogram pracy aptek 2011

Przewodniczący Rady mgr Lucjan Smolorz  

ID: LNWKP-AQXJB-ZIXFB-TSZXU-QJBXR. Podpisany.

Strona 1 / 2

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Załącznik do uchwały Nr IV/034/2011 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 27 stycznia 2011 r. Zalacznik1.doc Harmonogram pracy aptek 2011

Przewodniczący Rady mgr Lucjan Smolorz  

ID: LNWKP-AQXJB-ZIXFB-TSZXU-QJBXR. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.242.404

  uchwała nr X/076/2011 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/034/2011 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.103.197

  uchwała nr V/052/2011 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/034/2011 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.128.2865

  uchwała nr XLII-321/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wołomińskiego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LII/310/10 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 września 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/28/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały NR XL/16/10 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.