Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.78.1396

Tytuł:

uchwała nr IV/16/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-04-08
Organ wydający:Rada Miasta Imielin
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 78 pozycja: 1396
Hasła:

UCHWAŁA NR IV/16/2011 RADY MIASTA IMIELIN z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( t.j. Dz.U. Nr 19, poz. 115 z 2007 roku z późn.zm.), po uzyskaniu pisemnej zgody właścicieli, Rada Miasta Imielin, uchwala: § 1. Nadać nazwę: ulica "Słoneczna" wydzielonej drodze wewnętrznej ( działka nr 1377/83), stanowiącej drogę boczną od ulicy Piotra Ściegiennego. § 2. Lokalizacja ulicy, o której mowa w § 1 przedstawiona jest w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, w prasie miejscowej i przez obwieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta. § 5. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po jej ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Miasta Imielin Bernadeta Ficek

Załącznik do Uchwały Nr IV/16/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 31 stycznia 2011 r. Zalacznik1.pdf Załącznik do uchwały nr IV.16.2011

Id: RYPPS-JDYHT-CEPLP-JAZOE-GYBZI. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VI/75/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie ujednolicenia nazw ulic i placów na terenie Miasta i Gminy Krapkowice

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/288/2010 Rady Gminy Kurów z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kurowie.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.310

  uchwała nr 991/LIII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy Młodzieżowej w Rudzie Śląskiej ? Kochłowicach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLII/396/09 Rady Miasta Puławy z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Puławy.

 • DZ. URZ. 2011.40.939

  uchwała nr IV/48/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.78.1395

  uchwała nr VI/36/11 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu zawierciańskiego w 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.78.1394

  uchwała nr V/24/11 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, opiekunów prawnych i kuratorów z opłat za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich w całodobowych placówkach opiekuńczo ? wychowawczych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.78.1393

  uchwała nr IV/5/19/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.77.1392

  zarządzenie nr 103/11 Wojewody Śląskiego z dnia 28 marca 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa śląskiego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.77.1391

  uchwała nr 60/V/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Sosnowiec


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.