Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.84.1560

Tytuł:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NP/II/0911/100/11 Wojewody Śląskiego z dnia 4 marca 2011r. stwierdzające nieważność w całości uchwały Nr IV/30/2011 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-04-20
Organ wydający:Wojewoda Śląski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 84 pozycja: 1560
Hasła:
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.83.1505

  uchwała nr VI/68/2011 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.217.377

  uchwała nr XI/125/2011 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą "Teatr Sztuk w Jaworznie"

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.42.637

  uchwała nr XL/560/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Orkiestra Kameralna ?Archetti?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.42.636

  uchwała nr XL/557/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejska Orkiestra Rozrywkowa ?eM Band?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.78.1402

  uchwała nr V/50/2011 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Orkiestra Kameralna "Archetti"

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek VAT od koncertu

  Jesteśmy samorządową instytucją kultury wpisaną do miejskiego rejestru instytucji kultury. Sprzedając kontrahentowi koncert niebiletowany stosujemy 0 stawkę VAT. Czy (...)

 • Pozwanie gminnego ośrodka kultury

  Czy w pozwie mam wpisać adres Ośrodka Kultury, czy też adres Gminy. Nie chciałbym narazić sie na bezskuteczność doręczenia nakazu zapłaty. Pozew zamierzam złożyć (...)

 • Obowiązek przeprowadzania konkursu na stanowisko głównego księgowego?

  Jesteśmy samorządową instytucją artystyczną podległą Organizatorowi (Urząd Miejski). Pracownik zajmujący stanowisko głównego księgowego odchodzi na emeryturę. (...)

 • Definicja zadań publicznych

  Jaka jest definicja zadań publicznych? Gdzie można ją znaleźć?

 • Fundusz socjalny

  W kierowanej przeze mnie instytucji każdy pracownik ma prawo do ubiegania się o zapomogę z funduszu socjalnego z racji urodzenia dziecka. Standardowo podania w tej sprawie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.84.1559

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NP/II/0911/99/11 Wojewody Śląskiego z dnia 4 marca 2011r. stwierdzające nieważność w całości uchwały Nr IV/39/2011 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Jaworzna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.84.1558

  uchwała nr 49/V/11 Rady Miasta Żory z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie na parkingu strzeżonym pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t oraz pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5t usuniętych z drogi na koszt właściciela

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.84.1557

  uchwała nr V/42/11 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr IV/28/11 z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.84.1556

  uchwała nr IV/28/11 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.84.1555

  uchwała nr 35/V/2011 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18 marca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Woźniki


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.