Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1017

Tytuł:

obwieszczenie nr 2 Starosty Tarnogórskiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej funkcjonującej na terenie Powiatu Tarnogórskiego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-02-27
Organ wydający:Starosta Tarnogórski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1017
Hasła:PIECZA ZASTĘPCZA

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

?

Katowice, dnia 27 lutego 2012 r. Poz. 1017

OBWIESZCZENIE NR 2 STAROSTY TARNOGÓRSKIEGO z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie ustalenia wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej funkcjonującej na terenie Powiatu Tarnogórskiego Na podstawie art. 196 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) podaję do wiadomości, że średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego w Świerklańcu, ul. Tarnogórska 80 w roku 2012 wynoszą 1 950,81 zł.

Wicestarosta

Andrzej Pilot
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.541

  komunikat Starosty Pilskiego z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo ? wychowawczej funkcjonującej na terenie powiatu pilskiego w roku 2012.

 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie nr 3/2012 Starosty Świdnickiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej, funkcjonującej na terenie Powiatu Świdnickiego

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 1/2012 Starosty Puławskiego z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w 2012 r. w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej funkcjonującej na terenie Powiatu Puławskiego

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie nr 4 Starosty Chełmskiego z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.11

  obwieszczenie Starosty Gołdapskiego z dnia 21 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, funkcjonującej na terenie Powiatu Gołdapskiego w 2012 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Dokumentacja medyczna dziecka

  Dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, matka ma ograniczoną władzę rodzicielską. Czy matka ma prawo wglądu do dokumentacji lekarskiej dziecka?

 • Opiekun dziecka jego przedstawicielem

  Czy dyrektor Domu Dziecka może być przedstawicielem ustawowym wychowanka w procesie karnym?

 • Aktualizacja wywiadu środowiskowego

  Jak często trzeba przeprowadzać rodzinny wywiad środowiskowy w sytuacji wypłaty osobie zasiłku stałego lub okresowego? Wywiad ma jedynie sprawdzić czy może być realizowany (...)

 • Rodzina zastępcza - prawa i obowiązki

  Czy rodzina zastępcza musi na każde żądanie matki mającej ograniczone prawa rodzicielskie oddawać jej dziecko na kilka dni nie wiedząc dokładnie gdzie i z kim będzie (...)

 • Władza ojczyma nad dzieckiem

  Matka 5-latka wyszła powtórnie za mąż. Ojciec dziecka żyje i ma ograniczone prawa rodzicielskie, ponieważ nie mieszka z synem. Jakie prawa do dziecka ma mąż matki? (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1016

  obwieszczenie nr 1 Starosty Tarnogórskiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Tarnogórskiego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1015

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.17.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 2 lutego 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały nr XV/171/2011 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 grudnia 2011 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1014

  porozumienie nr OI.2600.0076.2012 Prezydenta Miasta Żory; Wójta Gminy Pawłowice z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie zasad prowadzenia dowozu uczniów z Gminy Pawłowice do Żor

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1013

  aneks nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Skoczów; Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 30 grudnia 2011r. do Porozumienia Nr WO.0118-6/10 z dnia 30 września 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1012

  uchwała nr XIV/92/2011 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.