Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1162

Tytuł:

ogłoszenie nr 1/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2011 r. położonych na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-03-12
Organ wydający:Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1162
Hasła:CZYNSZE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

?

Katowice, dnia 12 marca 2012 r. Poz. 1162

BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2011 r. położonych na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Na podstawie art. 4a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm. ) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części ( Dz. U. Nr 250, poz. 1873 ), ogłasza się: zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2011 r. położonych na obszarze Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Public key:

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?2? Poz. 1162 ?

Załącznik do Ogłoszenia Nr 1/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 marca 2012 r.

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny a) I półrocze

Stawki czynszu za 1 m? powierzchni użytkowej lokalu Powierzchnia lokalu Standard lokalu Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego do 1918 r. zły* A poniżej 40 m? B 5,22 4,00 4,64 7,03 7,54 9,00 1,89 1)**... 2).... dobry 1919 - 1945 zły dobry 1946-1970 zły dobry 1971-2002 zły dobry 9,00 po 2002 r. zły dobry

C A 40 m? do 60m? 5,90 B 2,80 3,00 1,60 2,80 5,80 3,80 9,50 4,36 5,97 5,00 1,89 2,02 4,00 3,80 9,00

C A powyżej 60m? do 80 m?

B

2,80 4,00 2,80

2,02

C A powyżej 80 m? B

C

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?3? Poz. 1162 ?

b) II półrocze

Stawki czynszu za 1 m? powierzchni użytkowej lokalu Powierzchnia lokalu Standard lokalu Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego do 1918 r. zły* A 1) **.. 2).... 5,04 3,80 4,72 7,03 7,54 1,89 dobry 1919 - 1945 zły dobry 1946-1970 zły dobry 1971-2002 zły dobry 9,00 po 2002 r. zły dobry

poniżej 40 m?

B

C A 40 m? do 60m? B 2,90 4,00 1,60 2,80 5,80 3,80 9,50 4,36 5,97 9,00 1,89 2,02 3,80 9,50

C A powyżej 60m? do 80 m?

B

2,80 4,00 2,80

5,30

2,02

C A

powyżej 80 m?

B

C

Abudynku)

standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja

Bstandard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania) C*standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej) budynek wymaga remontu

1) ** stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek 2) stawka czynszu najwyższa; średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego.

 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie nr RG.7113.1.2011 Wójta Gminy Lubartów z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2010 r. położonych na obszarze Gminy Lubartów

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

  ogłoszenie nr 1/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Hajnówka

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.52.64

  ogłoszenie nr 1 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Miasta Grajewo

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 16 marca 2009r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 r. położonych na obszarze Gminy Miejskiej Pabianice

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1161

  ogłoszenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 5 marca 2012r. w sprawie zestawienia za rok 2011 danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Będzin

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1160

  informacja nr OKA-4110-3(13)/2011/2012/136/KT Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 marca 2012r. o decyzji nr WCC/146-ZTO-E/136/W/OKA/2012/KT

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1159

  zarządzenie nr 8/2012 Starosty Będzińskiego z dnia 7 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Będzinie ? w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1158

  zarządzenie nr 7/2012 Starosty Będzińskiego z dnia 7 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka im. D. Savio w Sarnowie w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1157

  zarządzenie nr 0050/64/12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Św. Anna, z siedzibą w Tychach przy ul. Kopernika 6

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.