Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1165

Tytuł:

uchwała nr XVI/198/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Świętochłowice

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-03-13
Organ wydający:Rada Miejska w Świętochłowicach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1165
Hasła:APTEKI

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

?

Katowice, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 1165

UCHWAŁA NR XVI/198/12 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 22 lutego 2012 r.

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Świętochłowice Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 i art. 42 ust. 1 w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 94 ust.1 i 2 ustawy z dn. 6.09.2001 r. Prawo Farmaceutyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r., Nr 45 poz. 271 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 ), po zasięgnięciu opinii Śląskiej Izby Aptekarskiej z siedzibą w Katowicach. Rada Miejska w Świętochłowicach uchwala: § 1. Określa się następujący rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych zlokalizowanych na terenie Miasta Świętochłowice:

L.p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Nazwa apteki, adres Apteka ?24?,ul. Katowicka 36 41-600 Świętochłowice Apteka Mariańska, ul. Katowicka 26 41-600 Świętochłowice Apteka VITA, ul. Wodna 8 41-600 Świętochłowice Apteka na Findera, ul. P. Findera 8 41-600 Świętochłowice Apteka leków gotowych ZGODA ul. Wojska Polskiego 67 41-603 Świętochłowice Apteka na Wzgórzu,ul. Górna 6 41-608 Świętochłowice Apteka przy ul. Korfantego ul. Korfantego 1 41-605 Świętochłowice Apteka przy ul. Chorzowskiej ul. Chorzowska 81 41-605 Świętochłowice Apteka przy ul. Chorzowskiej ul. Chorzowska 19 41-605 Świętochłowice Apteka ZDROWIT 4, ul. Katowicka 3, 41 - 600 Świetochłowice Apteka Sante ul. Karpacka 33 41-600 Świętochłowice Stara Apteka ? Knechtel, ul. Katowicka 11 41-600 Świętochłowice Apteka ?Rodzinna?, ul. Hutnicza 8 41-600 Świętochłowice Godziny i dni pracy Całodobowo we wszystkie dni roku Pon. ? Pt.: 800-1900Sob.: 800-1300 Pon. ?Pt.: 800-2000Sob.: 800-1400 Pon. ?Pt.: 800-1900Sob.: 800-1300 Pon. ?Pt.: 900-1700Sob.: - nieczynne Pon. ?Pt.: 800-1800Sob.: 900-1300 Pon. ?Pt.: 800-1800Sob.: 800-1300 Pon. ?Pt.: 800-1900Sob.: 800-1300 Pon. ? Sob.: 800-2100Niedz.: 900-1600 Pon. ?Pt.: 700-21 -00Sob.: 800-1600 Pon. ? Pt.: 800-2030Sob.: 900-1400 Pon. ?Pt.: 800-1900Sob.: 800-1300 Pon. ? Pt.: 730-1800

§ 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Świętochłowicach: Nr VIII/99/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Pierwszemu Zastępcy Prezydenta Miasta.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?2? Poz. 1165 ?

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach

Marek Palka
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.149.245

  uchwała nr LII/387/10 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Świętochłowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.156.292

  uchwała nr VIII/99/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Świętochłowice.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.155.3789

  uchwała nr XXXV/202/10 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Siedleckiego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.227.327

  uchwała nr LV/418/10 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/387/10 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16.06.2010 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Świętochłowice

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 33.VII.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Jeleniej Góry.

porady prawne online

Porady prawne

 • Brak określenia liczby godzin pracy w umowie

  Czy pracodawca powinien określić ilość godzin pracy w umowie, czy tylko wystarczy zapis cytuję "praca według grafiku"?

 • Szerokość drzwi do ubikacji publicznej

  Jaką minimalną szerokość muszą mieć drzwi w pomieszczeniach WC ogólnodostępnych w budynkach administracji publicznej? Czy samorządy mają pod tym względem ustawowe (...)

 • Czas pracy w delegacji

  Pracownik pracuje w podstawowym systemie czasu pracy w godzinach od 9.00 -17.00. Odbył w ciągu dnia delegację służbową godzinach 6.00 - 15.00. Wyjechał o 6.00, na miejsce (...)

 • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe w sobotę

  Czy 12-godzinna praca w sobotę, która jest dniem wolnym od pracy ( w równoważnym systemie czasu pracy z możliwością wydłużenia normy dobowej do 12 godzin, ale bez (...)

 • Stawka godzinowa a czas pracy

  Pracownicy wynagradzani są stawką godzinową. W przypadku obniżenia czasu pracy w miesiącu listopadzie za 11 listopada następuje zmniejszenie liczby przepracowanych godzin. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1164

  uchwała nr XV/146/12 Rady Gminy Herby z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze a także dla nauczycieli którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie w placówkach oświatowych dla których Gmina Herby jest organem prowadzącym

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1163

  uchwała nr XVIII/137/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1162

  ogłoszenie nr 1/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2011 r. położonych na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1161

  ogłoszenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 5 marca 2012r. w sprawie zestawienia za rok 2011 danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Będzin

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1160

  informacja nr OKA-4110-3(13)/2011/2012/136/KT Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 marca 2012r. o decyzji nr WCC/146-ZTO-E/136/W/OKA/2012/KT

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.