Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1167

Tytuł:

wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 29 marca 2011r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Tarnowskich Górach na Uchwałę Nr XIV/97/2007 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 sierpnia 2007 r. w przedmiocie szkół i placówek oświatowo-wychowawczych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-03-13
Organ wydający:Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1167
Hasła:WYROKI WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W GLIWICACH

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

?

Katowice, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 1167

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV SA/GI 703/10 z dnia 29 marca 2011 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia NSA Adam Mikusiński Sędziowie Sędzia NSA Tadeusz Michalik Sędzia WSA Stanisław Nitecki (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Magdalena Nowacka-Brzeźniak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 marca 2011 r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego w Tarnowskich Górach na uchwałę Rady Miasta Radzionków z dnia 29 sierpnia 2007 r. nr XIV/97/2007 w przedmiocie szkół i placówek oświatowo-wychowawczych stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej § 1 ust. 3 i § 3 ust. 2.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.331.586

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 15 marca 2011r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Tarnowskich Górach na Uchwałę Nr XXVIII/281/2008 Rady Gminy Tworóg z dnia 25 sierpnia 2008 r. w przedmiocie szkół i placówek oświatowo-wychowawczych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.331.586

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 15 marca 2011r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Tarnowskich Górach na Uchwałę Nr XXX/359/2005 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2005 r. w przedmiocie szkół i placówek oświatowo-wychowawczych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2531

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Tarnowskich Górach na Uchwałę Nr LVII/480/2010 Miasta Radzionków z dnia 29 października 2010 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2532

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Tarnowskich Górach na Uchwałę Nr XLVI/401/2009 Rady Miasta Radzionków z dnia 26 listopada 2009r. w przedmiocie podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3498

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Tarnowskich Górach na Uchwałę Nr LIII/414/10 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 3 listopada 2010r. w przedmiocie podatku od nieruchomości

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1166

  uchwała nr XVI/201/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1165

  uchwała nr XVI/198/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Świętochłowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1164

  uchwała nr XV/146/12 Rady Gminy Herby z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze a także dla nauczycieli którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie w placówkach oświatowych dla których Gmina Herby jest organem prowadzącym

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1163

  uchwała nr XVIII/137/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1162

  ogłoszenie nr 1/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2011 r. położonych na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.