Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1168

Tytuł:

wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na Uchwałę Nr XLIII/322/2010 Rady Gminy Milówka z dnia 7 maja 2010 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrznnego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-03-13
Organ wydający:Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1168
Hasła:WYROKI WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W GLIWICACH

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

?

Katowice, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 1168

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II SA/Gl 116/11 z dnia 15 czerwca 2011 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Rafał Wolnik Sędziowie Sędzia WSA Iwona Bogucka (spr.), Sędzia WSA Maria Taniewska-Banacka Protokolant referent Joanna Wita po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 czerwca 2011 r. sprawy ze skargi Wojewody Śląskiego na uchwałę Rady Gminy Milówka z dnia 7 maja 2010 r. nr XLIII/322/2010 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości .
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.34.522

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 19 października 2009r. w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na Uchwałę Nr XXIX/224/08 Rady Gminy Nędza z dnia 11 grudnia 2008 r. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrznnego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.34.521

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 19 października 2009r. w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na Uchwałę Nr XXIX/223/08 Rady Gminy Nędza z dnia 11 grudnia 2008 r. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrznnego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2033

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na Uchwałę Nr V/31/2011 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 28 stycznia 2011 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrznnego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2026

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na Uchwałę Nr XXXVII/508/2009 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 października 2009 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrznnego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1442

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na Uchwałę Nr XLV/549/2010 Rady Miejskiej w Skoczowie z dnia 27 maja 2010 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrznnego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1167

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 29 marca 2011r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Tarnowskich Górach na Uchwałę Nr XIV/97/2007 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 sierpnia 2007 r. w przedmiocie szkół i placówek oświatowo-wychowawczych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1166

  uchwała nr XVI/201/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1165

  uchwała nr XVI/198/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Świętochłowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1164

  uchwała nr XV/146/12 Rady Gminy Herby z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze a także dla nauczycieli którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie w placówkach oświatowych dla których Gmina Herby jest organem prowadzącym

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1163

  uchwała nr XVIII/137/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.