Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1350

Tytuł:

informacja nr OKA-4210-84(8)/2011/2012/1257/XI/MMI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 marca 2012r. o decyzji nr OKA 4210-84(7)/2011/2012/1257/XI/MMi

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-03-22
Organ wydający:Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1350
Hasła:

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

?

Katowice, dnia 22 marca 2012 r. Poz. 1350

W dniu 20 marca 2012 r., na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego: Fortum Zabrze S.A. z siedzibą w Zabrzu, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził decyzją nr OKA-4210-84(7)/2011/2012/1257/ XI/MMi taryfę dla ciepła. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy ? Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?2? Poz. 1350 ?

Załącznik do Informacji Nr OKA-421084(8)/2011/2012/1257/XI/MMI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 marca 2012 r. -

-

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?3? Poz. 1350 ?

-

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?4? Poz. 1350 ?

-

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?5? Poz. 1350 ?

-

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?6? Poz. 1350 ?

-

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?7? Poz. 1350 ?

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki Dyrektor

Marek Miśkiewicz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.121.230

  informacja nr OKA-4110-6(6)/2011/1257/MMI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 maja 2011r. o decyzji nr WCC/298-ZTO-A/1257/W/OKA/2011/MMi

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2595

  informacja nr OKA-4210-32(7)/2012/201/IX/CW/ZMD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 czerwca 2012r. o decyzji nr OKA-4210-32(6)/2012/201/IX/CW/Zmd

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1579

  informacja nr OKA-4210-7(5)/2012/1258/VIII/RZ/ZMD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 kwietnia 2012r. o decyzji nr OKA-4210-7(4)/2012/1258/VIII/RZ/Zmd

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3387

  informacja nr OKA-4210-35(8)/2012/1329/XI/RZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 sierpnia 2012r. o postanowieniu nr OKA-4210-35(7)/2012/1329/XI/RZ

 • DZ. URZ. 2012.1542

  informacja nr OKA-4210-13(7)/2012/216/IX/CW/Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 kwietnia 2012r. o decyzji nr OKA-4210-13(6)/2012/216/IX/CW/Zmd

porady prawne online

Porady prawne

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

 • Koszty egzekucji komorniczej o wydanie rzeczy

  Wierzyciel posiada tytuł wykonawczy przeciwko dłużnikowi o wydanie rzeczy ruchomej (samochodu). Koszt wyegzekwowania wyroku wynosi 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. (...)

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Skarga na bezczynność Urzędu Energetyki

  13 stycznia 2003 r. złożyłem wniosek do Prezesa Urzędu Energetyki o rozpatrzenie wniosku dotycząćego bezprawnego wstrzymania dostawy ciepła. W uzasadnieniu podałem (...)

 • Trzynastka dla odchodzącego dyrektora szkoły

  Dyrektor Gimnazjum z dniem 31.08.2011 r. przestaje pracować w szkole z powodu odejścia na emeryturę, poza odprawą domaga się wypłacenia w tym dniu trzynastki za 2011 (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1349

  zarządzenie nr 712/12 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 16 marca 2012r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej na terenie Miasta Częstochowy w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1348

  aneks nr 3 Zarządu Powiatu Częstochowskiego; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28 lutego 2012r. do Porozumienia nr 107/KT/2009 zawartego w dniu 15.06.2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1347

  aneks nr 1 Wojewody Śląskiego; Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 lutego 2012r. do porozumienia zawartego w dniu 3 marca 2009 roku w sprawie powierzenia przez Wojewodę Śląskiego Powiatowi Tarnogórskiemu prowadzenia niektórych zadań z zakresu sprawowanej ochrony zabytków

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1346

  aneks nr 4 Zarządu Powiatu Cieszyńskiego; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 lutego 2012r. do Porozumienia nr 130/KT/2009 zawartego w dniu 30.06.2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1345

  aneks nr 4 Zarządu Powiatu Bielskiego; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10 lutego 2012r. do Porozumienia nr 118/KT/2009 zawartego w dniu 19.06.2009 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.