Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1351

Tytuł:

obwieszczenie nr 1 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 20 marca 2012r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Sosnowcu przy ul. Gen. Wł. Andersa 81b w 2012 roku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-03-22
Organ wydający:Prezydent Miasta Sosnowca
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1351
Hasła:POMOC SPOŁECZNA

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

?

Katowice, dnia 22 marca 2012 r. Poz. 1351

OBWIESZCZENIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA SOSNOWCA z dnia 20 marca 2012 r.

w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Sosnowcu przy ul. Gen. Wł. Andersa 81b w 2012 roku Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zmianami) ustalam: Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Sosnowcu przy ul. Gen. Wł. Andersa 81b w roku 2012 na kwotę ? 3 677,27 zł. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Prezydent Miasta Sosnowca Kazimierz Górski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.46.728

  obwieszczenie Prezydenta Miasta Sosnowiec z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu przy ul. Gen. Wł. Andersa 81b w 2010 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.62.1148

  obwieszczenie nr 2 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 1 marca 2011r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu przy ul. Gen. Wł. Andersa 81b w 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1352

  obwieszczenie nr 2 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 20 marca 2012r. w sprawie: średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Sosnowcu przy ul. Jagiellońskiej 2 w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.46.729

  obwieszczenie Prezydenta Miasta Sosnowiec z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu przy ul. Jagiellońskiej 2 w 2010 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.62.1149

  obwieszczenie nr 3 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 1 marca 2011r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu przy ul. Jagiellońskiej 2 w 2011 roku

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1350

  informacja nr OKA-4210-84(8)/2011/2012/1257/XI/MMI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 marca 2012r. o decyzji nr OKA 4210-84(7)/2011/2012/1257/XI/MMi

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1349

  zarządzenie nr 712/12 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 16 marca 2012r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej na terenie Miasta Częstochowy w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1348

  aneks nr 3 Zarządu Powiatu Częstochowskiego; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28 lutego 2012r. do Porozumienia nr 107/KT/2009 zawartego w dniu 15.06.2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1347

  aneks nr 1 Wojewody Śląskiego; Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 lutego 2012r. do porozumienia zawartego w dniu 3 marca 2009 roku w sprawie powierzenia przez Wojewodę Śląskiego Powiatowi Tarnogórskiemu prowadzenia niektórych zadań z zakresu sprawowanej ochrony zabytków

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1346

  aneks nr 4 Zarządu Powiatu Cieszyńskiego; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 lutego 2012r. do Porozumienia nr 130/KT/2009 zawartego w dniu 30.06.2009 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.