Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1358

Tytuł:

uchwała nr IV/17/7/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie przekształcenia Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Sejmik Województwa Śląskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1358
Hasła:ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

?

Katowice, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1358

UCHWAŁA NR IV/17/7/2012 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 23 stycznia 2012 r.

w sprawie przekształcenia Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f i pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz art. 6 ust. 2 w związku z art. 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 z 2011 roku, poz. 654) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 79 z 2001 roku, poz. 854 z późn. zm.) Sejmik Województwa Śląskiego uchwala: § 1. Przekształca się Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach poprzez utworzenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzej Gościniak
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.180.337

  uchwała nr IV/10/14/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie przekształcenia Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.68.1190

  uchwała nr II/33/10 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Leszczyńskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.59.1053

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Leszczyńskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1015

  uchwała nr X/121/2011 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/103/2011 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28 października 2011 roku w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie powiatu leszczyńskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.3133

  uchwała nr 19/2011 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2010 rok oraz informacji o stanie mienia

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1357

  ogłoszenie nr 1/2012 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 14 marca 2012r. dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Zbrosławice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1356

  obwieszczenie nr 6 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 20 marca 2012r. w sprawie: średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Centrum Opiekuńczo-Wychowawczym Pomocy Dziecku i Rodzinie Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy Nr 4 w Sosnowcu przy ul. Koszalińskiej 4 w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1355

  obwieszczenie nr 5 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 20 marca 2012r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Centrum Opiekuńczo-Wychowawczym Pomocy Dziecku i Rodzinie Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy Nr 3 w Sosnowcu przy ul. Szczecińskiej 11 w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1354

  obwieszczenie nr 4 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 20 marca 2012r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Centrum Opiekuńczo-Wychowawczym Pomocy Dziecku i Rodzinie Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy Nr 2 w Sosnowcu przy ul. Suchej 21 w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1353

  obwieszczenie nr 3 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 20 marca 2012r. w sprawie: średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Centrum Opiekuńczo-Wychowawczym Pomocy Dziecku i Rodzinie Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy Nr 1 w Sosnowcu przy ul. mjr Jana Piwnika Ponurego 9 w 2012 roku.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.