Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1391

Tytuł:

uchwała nr XXII/157/2012 Rady Gminy Nędza z dnia 20 lutego 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/123/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-03-28
Organ wydający:Rada Gminy Nędza
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1391
Hasła:PODATKI I OPŁATY LOKALNE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

?

Katowice, dnia 28 marca 2012 r. Poz. 1391

UCHWAŁA NR XXII/157/2012 RADY GMINY NĘDZA z dnia 20 lutego 2012 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/123/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ,art.40 ust.1 art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku NR 142 poz.1591 z późń. zm.) art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 ze zm.) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012r. ( MP Nr 95 poz. 962 ) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. Nr 95 poz.961) Rada Gminy Nędza uchwala: § 1. W § 1 pkt 1) lit b) w wierszu 6 Uchwały Nr XVIII/123/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na 2012r. wyrażenie: ?Stawka podatku w złotych? zastępuje się wyrażeniem: ?3 osie Stawka podatku w złotych?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Gerard Przybyła
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.189.3016

  uchwała nr XV/150/11 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.996

  uchwała nr XVI/158/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.3131

  uchwała nr XVI/118/2011 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.192.3189

  uchwała nr XIV/112/2011 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3359

  uchwała nr X/63/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na obszarze Gminy Sypniewo na 2012 rok.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

 • Amortyzacja budynku usługowo-handlowego

  Spółka zamierza nabyć nieruchomość zabudowaną w postaci działki z trwale związanym z gruntem budynkiem usługowo-handlowym o powierzchni handlowej przekraczającej (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1390

  uchwała nr XVI/286/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1389

  uchwała nr XVI/285/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej będącej częścią inwestycji polegającej na budowie przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej ze środków budżetu miasta Mikołowa

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1388

  uchwała nr RG.0007.11.2012 Rady Gminy Lyski z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy Gminy Lyski

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1387

  uchwała nr RG.0007.10.2012 Rady Gminy Lyski z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy Gminy Lyski

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1386

  uchwała nr 0007.XIV.9.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 1 marca 2012r. w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.