Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1397

Tytuł:

uchwała nr XVII/204/2012 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Rudziniec

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-03-28
Organ wydający:Rada Gminy Rudziniec
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1397
Hasła:DROGI,ULICE,NAZWY ULIC,CHODNIKI

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

?

Katowice, dnia 28 marca 2012 r. Poz. 1397

UCHWAŁA NR XVII/204/2012 RADY GMINY RUDZINIEC z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Rudziniec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z poźn. zm.) oraz art. 8 ust. 1 a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Rudziniec Rada Gminy Rudziniec uchwala:

§ 1. Nadaje się drogom wewnętrznym, stanowiącym własność Gminy Rudziniec, położonych w miejscowości Niewiesze, których przebieg został wskazany w załączniku do niniejszej uchwały, następujące nazwy: - ?ulica Spokojna? - działka ewidencyjna nr 130, - ?ulica Rzeczna? - działki ewidencyjne nr 10 oraz 11, -?ulica Wędkarska? - działki ewidencyjne nr 458/9, 517/9, 518/9 oraz 519/9. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

I Wiceprzewodniczący Rady Gminy Józef Krzemień

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?2? Poz. 1397 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/204/2012 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 lutego 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?3? Poz. 1397 ?

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/204/2012 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 lutego 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?4? Poz. 1397 ?

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/204/2012 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 lutego 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.5.70

  uchwała nr XXXVI/484/2009 Rady Gminy Rudziniec z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Rudziniec

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.253.392

  uchwała nr XLVIII/663/2010 Rady Gminy Rudziniec z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Rudziniec

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.141.230

  uchwała nr XLIV/587/2010 Rady Gminy Rudziniec z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Rudziniec

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.141.230

  uchwała nr XLIV/588/2010 Rady Gminy Rudziniec z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Rudziniec

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.141.230

  uchwała nr XLIV/589/2010 Rady Gminy Rudziniec z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Rudziniec

porady prawne online

Porady prawne

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wybór radnego, który nie mieszka w danej gminie

  W mojej gminie radnym została wybrana osoba, która nie mieszka na jej terenie. Słyszałam, że radnym nie może zostać ktoś, kto jest zameldowany w gminie ale w niej (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1396

  uchwała nr XVII/199/2012 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie dokonania zmian w statucie Gminnego Ośrodka Kultury Rudziniec z siedzibą w Poniszowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1395

  uchwała nr XVII/198/2012 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie dokonania zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1394

  uchwała nr 68/X/2012 Rady Gminy Przyrów z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Przyrowie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1393

  uchwała nr XIV/177/2012 Rady Gminy Pawłowice z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pawłowice z dnia 25 lutego 2005r. nr XXIII/330/2005 w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1392

  uchwała nr XIV/176/2012 Rady Gminy Pawłowice z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.