Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1546

Tytuł:

uchwała nr XIII/129/12 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/42/99 z dnia 11 marca 1999r. dot. określenia obwodu publicznego Gimnazjum w Zebrzydowicach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-04-05
Organ wydający:Rada Gminy Zebrzydowice
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1546
Hasła:OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

?

Katowice, dnia 5 kwietnia 2012 r. Poz. 1546

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/42/99 z dnia 11 marca 1999r. dot. określenia obwodu publicznego Gimnazjum w Zebrzydowicach Na podstawie art.17 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), w związku z art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Gminy Zebrzydowice uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr VI/42/99 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 11 marca 1999r. w § 1 w pozycji: Kończyce Małe obejmujące ulice: dopisuje się ulicę "Spacerowa". § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice Bogdan Szuścik
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.35.555

  uchwała nr XXIII/250/2009 Rady Gminy Tuchomie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/19/99 Rady Gminy Tuchomie z dnia 26 lutego 1999r. w sprawie założenia i organizacji publicznego Gimnazjum w Tuchomiu oraz określenia jego obwodu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2249

  uchwała nr XXI/236/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 kwietnia 2012r. dotycząca zmiany Uchwały Nr IV/51/99 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 marca 1999r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 5 w Czerwionce-Leszczynach ul. Gliwicka 2

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2250

  uchwała nr XXI/237/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 kwietnia 2012r. dotycząca zmiany Uchwały Nr IV/48/99 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 marca 1999r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 2 w Czerwionce-Leszczynach ul. Ogrodowa 6

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.165.4804

  uchwała nr XLVI /218/2009 Rady Gminy w Goździe z dnia 28 września 2009r. w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum w Goździe ul. Starowiejska 130

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/30/2011 Rady Gminy Krzywda z dnia 29 marca 2011r. w sprawie określenia granic obwodu publicznego Gimnazjum Nr 1 w Hucie Dąbrowie.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiana podwykonawcy przy realizacji zamówienia publicznego

  Czy zmiana podwykonawcy jest dopuszczalna po zawarciu umowy w trybie zamówienia publicznego?

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Komisja rewizyjna w stowarzyszeniu

  Jeden z członków komisji rewizyjnej został wybrany na wiceprezesa stowarzyszenia. Czy zmiany w komisji rewizyjnej wymagają odrębnej uchwały? Czy trzeba wypełnić jakiś (...)

 • Rodzaj umowy o pracę nauczyciela

  W pierwszym roku pracy byłam zatrudniona na cz.określony w wymiarze 1 etatu w gimnazjum.W drugim roku na cały etat w szk.podstawowej+1,5 godz.jako dopełnienie etatu (...)

 • Uchwała o podniesieniu kapitału zakładowego

  Czy wspólnicy mogą podjąć uchwałę o podniesieniu kapitału zakładowego ustalając ostateczny termin wykonania tej uchwały np. na 10 miesięcy później? Czy każdy (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1545

  uchwała nr XIII/128/12 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1544

  uchwała nr XIII/127/12 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1543

  uchwała nr XV/209/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar ?Wisła Czarne II?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1542

  uchwała nr XV/208/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar "Wisła Siglany - Ochorowicza"

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1541

  uchwała nr XVII/130/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Gminie Wilkowice


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.