Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1557

Tytuł:

uchwała nr XVIII/125/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowościach Gorzyczki, Uchylsko oraz Gorzyce

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-04-11
Organ wydający:Rada Gminy Gorzyce
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1557
Hasła:DROGI,ULICE,NAZWY ULIC,CHODNIKI

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1557

w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowościach Gorzyczki, Uchylsko oraz Gorzyce Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, uchwala się co następuje: § 1. Drodze granicznej dla miejscowości Gorzyczki, Uchylsko oraz Gorzyce będącej w całości własnością Gminy Gorzyce, nadać nazwę ulica ?Zielona? w Gorzyczkach, ulica ?Zielona? w Uchylsku oraz ulica ?Zielona? w Gorzycach. § 2. Przebieg ulicy Zielonej został przedstawiony na załączniku graficznym niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce. § 4. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Konrad Kamczyk

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?2?

Poz. 1557

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/125/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 marca 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.157.258

  uchwała nr XLI/364/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazw drogom położonym w miejscowości Turza Śląska, w miejscowości Gorzyczki oraz w miejscowości Gorzyce

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.288.486

  uchwała nr XIII/83/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Gorzyce

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.279.468

  uchwała nr XLIV/403/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie nadania nowej nazwy drodze położonej w miejscowości Czyżowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.72.1295

  uchwała nr V/36/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Czyżowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2072

  uchwała nr XIX/140/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Bluszczów

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

 • Zmiana nazwy sp.z o.o.

  Firma zagraniczna posiada 100% udziałów w spółce z o.o. działającej na terytorium RP. Czy zmiana nazwy (w tym przypadku jedynie rozszerzenie nazwy) wspólnika zagranicznego (...)

 • Zmiana nazwy spółki jawnej

  Składamy wniosek do sądu o zmianę nazwy spólki jawnej. Od którego momentu można używać nowej nazwy - czy do daty zgłoszenia w sądzie, czy od daty decyzji sądu. (...)

 • Wynagrodzenie nauczyciela mianowanego

  Właśnie zdałam egzamin na nauczyciela mianowanego. Od kiedy moje wynagrodzenie powinno być wypłacane zgodnie ze stawką dla nauczyciela mianowanego? Od 1 marca czy może (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1556

  uchwała nr XVIII/124/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Czyżowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1555

  informacja nr OKA-4210-17(5)/2012/864/VIII/RZ/Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 kwietnia 2012r. o decyzji nr OKA-4210-17(4)/2012/864/VIII/RZ/Zmd

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1554

  informacja nr OKA-4210-13(7)/2012/216/IX/CW/Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 kwietnia 2012r. o decyzji nr OKA-4210-13(6)/2012/216/IX/CW/Zmd

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1553

  informacja nr OKA-4210-16(6)/2012/9257/VIII/AZ/ZMD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 marca 2012r. o decyzji nr OKA-4210-16(5)/2012/9257/VIII/AZ/Zmd

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1552

  aneks nr 1 Powiatu Raciborskiego; Wójta Gminy Rudnik z dnia 29 marca 2012r. do Porozumienia nr SI.031.2.2012 z dnia 5 marca 2012 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.