Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1625

Tytuł:

wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Gliwicach na Uchwałę Nr LI/497/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 r. w przedmiocie podatku od środków transportowych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-04-13
Organ wydający:Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1625
Hasła:WYROKI WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W GLIWICACH

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 kwietnia 2012 r. Poz. 1625

WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W GLIWICACH

Sygn. akt I SA/Gl 1011/11 z dnia 25 stycznia 2012 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędziowie WSA Sędzia NSA Eugeniusz Christ Teresa Randak Anna Tyszkiewicz-Ziętek (spr.) Protokolant Izabela Maj-Dziubańska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 stycznia 2012 r. sprawy ze skargi Prokuratora Okręgowego w Gliwicach na uchwałę Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 r. nr LI/497/10 w przedmiocie podatku od środków transportowych stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części określonej w § 2.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1628

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Gliwicach na Uchwałę Nr LI/499/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2032

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Gliwicach na Uchwałę Nr XXVI/306/2009 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 października 2009 r. w przedmiocie podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1445

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie ze skargi Prokuratora okręgowego w Gliwicach na Uchwałę Nr XLV/247/2010 Rady Gminy Kornowac z dnia 28 października 2010 r. w przedmiocie podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2027

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Gliwicach na Uchwałę Nr XXXII/401/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17 listopada 2008 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.833

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 października 2011r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Gliwicach na Uchwałę Nr 564/LII/10 Rady Miasta Żory z dnia 30 września 2010 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Podatek od nieruchomości

  Obywatel nabył nieruchomość w drodze licytacji nieruchomość 02 kwietnia 2010 r. Sąd Rejonowy Wydział Cywilny wydał w sprawie egzekucyjnej (w sprawie o egzekucję z (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Skarga na uchwałę rady gminy

  Jaki jest sposób wnoszenia skargi do sądu administracyjnego na uchwałę Rady Gminy dotyczącej uchwalenia prawa miejscowego? Czy skargę wnosi się za pośrednictwem tego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1624

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Rudzie Śląskiej na Uchwałę Nr 652/XXXV/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 listopada 2008 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1623

  uchwała nr 350/XXI/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Miejskiemu w Sosnowcu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1622

  uchwała nr XIII/101/2012 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowanych na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krzanowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1621

  uchwała nr XXI/132/2012 Rady Gminy Lelów z dnia 24 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę Nr 78/XII/91 Rady Gminy w Lelowie z dnia 9 września 1991r. w sprawie utworzenia targowiska na terenie gminy Lelów i nadanie mu regulaminu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1620

  uchwała nr XV.116.2012 Rady Gminy Kornowac z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wyznaczenia inkasentów pobierających opłatę skarbową


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.