Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1633

Tytuł:

uchwała nr IV/18/3/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego ?Śląskie 2020?

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-04-16
Organ wydający:Sejmik Województwa Śląskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1633
Hasła:STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1633

UCHWAŁA NR IV/18/3/2012 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego ?Śląskie 2020? Na podstawie art. 12 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.) Sejmik Województwa Śląskiego uchwala: § 1. Przyjmuje się zasady, tryb i harmonogram opracowania aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego ?Śląskie 2020?, określone w załączniku do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego. § 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzej Gościniak

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?2?

Poz. 1633

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?3?

Poz. 1633

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?4?

Poz. 1633

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?5?

Poz. 1633

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?6?

Poz. 1633
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.530

  uchwała nr XV/282/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/100/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu opracowania aktualizacji ,,Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020"

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.118.3733

  uchwała nr 84/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.22.597

  uchwała nr XXXI/574/09 z dnia 24 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę nr XX/331/08 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007 ? 2020.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4978

  uchwała nr 165/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.86.1938

  uchwała nr XXXIX/710/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 października 2009r. zmieniająca uchwałę nr XX/331/08 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007 ? 2020.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1632

  sprawozdanie nr SP.0050.3.82.2012 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30 marca 2012r. Informacja opisowa z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1631

  zarządzenie nr 112/12 Wojewody Śląskiego z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Lędziny w okręgu wyborczym nr 3

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1630

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.26.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XVIII/285/12 z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulicy Siemianowickiej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1629

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na Uchwałę Nr VII/53/11 Rady Gminy w Gierałtowicach z dnia 31 marca 2011 r. w przedmiocie zasad gospodarowania mieniem gminy

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1628

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Gliwicach na Uchwałę Nr LI/499/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.