Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1691

Tytuł:

uchwała nr XVII/94/2012 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Goczałkowicach-Zdroju

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-04-19
Organ wydający:Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1691
Hasła:DROGI,ULICE,NAZWY ULIC,CHODNIKI

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 kwietnia 2012 r. Poz. 1691

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Goczałkowicach-Zdroju Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 2, art. 18 ust. 2, pkt. 13, i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój uchwala, co następuje § 1. 1. Drodze wewnętrznej położonej w Goczałkowicach-Zdroju, położonej w rejonie ulicy Grzebłowiec i Azaliowej, przebiegającej po działce Nr 1772/72, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1P/00035607/1, stanowiącej własność Gminy Goczałkowice-Zdrój nadać nazwę ? Berberysowa 2. Przebieg ulicy Berberysowej przedstawia mapa stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Maćkowski

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?2?

Poz. 1691

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/94/2012 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 24 stycznia 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.257.403

  protokół Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Goczałkowicach-Zdroju z dnia 22 listopada 2010r. w sprawie przejęcia przez Gminę Goczałkowice-Zdrój obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych stałych, utrzymywania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych stałych

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.17

  uchwała nr II/23/12 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie Pasłęka

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.180.339

  uchwała nr IX/93/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Pszczynie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.121.193

  uchwała nr XLVIII/539/10 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Brzeźcach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LVI/350/09 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie Gminy Nowa Sól - Miasto.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

 • Zmiana nazwy sp.z o.o.

  Firma zagraniczna posiada 100% udziałów w spółce z o.o. działającej na terytorium RP. Czy zmiana nazwy (w tym przypadku jedynie rozszerzenie nazwy) wspólnika zagranicznego (...)

 • Zmiana nazwy spółki jawnej

  Składamy wniosek do sądu o zmianę nazwy spólki jawnej. Od którego momentu można używać nowej nazwy - czy do daty zgłoszenia w sądzie, czy od daty decyzji sądu. (...)

 • Pobór opłaty za zajęcia pasa drogowego

  Czy gmina powinna pobierać opłatę za zajęcie pasa drogowego w przypadku gdy dotyczy to drogi wewnętrznej, nie mającej formalnie nadanego statusu drogi publicznej gminnej, (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1690

  uchwała nr XIX/188/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia miesięcznej opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, o której mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1689

  sprawozdanie Wójta Gminy Istebna z dnia 29 marca 2012r. z wykonania budżetu za rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1688

  sprawozdanie nr BRZ.0711.6.2012 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1687

  sprawozdanie nr 1/2012 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 27 marca 2012r. z wykonania budżetu Powiatu Gliwickiego za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1686

  porozumienie Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 7 marca 2012r. w sprawie powierzenia Międzygminnemu Związkowi Komunikacyjnemu z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego na organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewodzkich przewozów pasażerskich na terenie województwa śląskiego

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.