Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1938

Tytuł:

uchwała nr IV/19/8/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Zasad i trybu przyznawania stypendiów uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-05-11
Organ wydający:Sejmik Województwa Śląskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1938
Hasła:OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

w sprawie przyjęcia Zasad i trybu przyznawania stypendiów uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego Na podstawie art. 18 pkt 19 a, art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm. ), art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 197 z 2011 roku, poz. 1172 z późn. zm.) oraz art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 256 z 2004 roku, poz. 2572 z późn. zm.) Sejmik Województwa Śląskiego uchwala: § 1. Przyjmuje się Zasady i tryb przyznawania stypendiów uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzej Gościniak

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?2?

Poz. 1938

Załącznik do Uchwały Nr IV/19/8/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 marca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?3?

Poz. 1938

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?4?

Poz. 1938

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?5?

Poz. 1938

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?6?

Poz. 1938

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?7?

Poz. 1938
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.228.329

  uchwała nr XLIX/481/10 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych warunków ubiegania się i przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży prowadzonych przez powiat zawierciański

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.84.1395

  uchwała nr XL/366/10 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 marca 2010r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.108.202

  uchwała nr IV/7/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu ?DoktoRIS ? Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska?

 • DZ. URZ. 2010.528.3969

  uchwala nr L/316/2010 Rady Gminy Zawoja z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/307/2010 Rady Gminy Zawoja z dnia 29 lipca 2010 roku dotyczącej uchwalenia gminnego programu dla młodzieży uzdolnionej sportowo, szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokość stypendiów sportowych gminy Zawoja tryb postępowania w tych sprawach, a także określenia osób uprawnionych do korzystania z programu.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.248.417

  uchwała nr 108/X/2011 Rady Gminy Koszęcin z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów i nagród dla uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkłaych na terenie Gminy Koszęcin

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1937

  informacja nr OWR-4210-11(5)/2012/4925/VII-A/MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Energetyki Cieplnej w Kamiennej Górze Sp. z o.o.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1936

  sprawozdanie Zarządu Powiatu Kłobuckiego Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO ZA 2011 ROK

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1935

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.156.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 4 maja 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XVIII/120/12 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany nazwy i nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Krupskim Młynie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1934

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.28.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 4 maja 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Miejskiej w Bielsku - Białej Nr XVII/408/2012 z dnia 27 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w Komorowicach Krakowskich w rejonie ulic Krompareckiej, Dusznickiej i Jasna Rola

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1933

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.176.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 30 kwietnia 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXVI/394/12 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez Miasto Bytom


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.