Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2026

Tytuł:

wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na Uchwałę Nr XXXVII/508/2009 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 października 2009 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrznnego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-05-15
Organ wydający:Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2026
Hasła:WYROKI WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W GLIWICACH

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W GLIWICACH

z dnia 30 stycznia 2012 r. Sygn. akt II SA/Gl 896/11

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Ewa Krawczyk (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Iwona Bogucka, Sędzia WSA Maria Taniewska-Banacka Protokolant referent Marta Zasoń

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 stycznia 2012 r. sprawy ze skargi Wojewody Śląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 października 2009 r. nr XXXVII/508/2009 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdza nieważność § 12 zaskarżonej uchwały.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.829

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 3 października 2011r. w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na Uchwałę Nr III/20/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 23 grudnia 2010 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrznnego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.331.587

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 10 października 2011r. w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na Uchwałę Nr XXXII/437/2009 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 kwietnia 2009 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrznnego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.34.521

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 19 października 2009r. w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na Uchwałę Nr XXIX/223/08 Rady Gminy Nędza z dnia 11 grudnia 2008 r. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrznnego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.34.522

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 19 października 2009r. w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na Uchwałę Nr XXIX/224/08 Rady Gminy Nędza z dnia 11 grudnia 2008 r. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrznnego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2033

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na Uchwałę Nr V/31/2011 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 28 stycznia 2011 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrznnego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2025

  uchwała nr XVII/243/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2024

  uchwała nr XIX/216/2012 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2023

  uchwała nr XVIII/209/2012 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Ustroń

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2022

  uchwała nr XXI/128/12 Rady Gminy Świnna z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dofinansowania transportu i utylizacji azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Świnna

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2021

  uchwała nr XIX.176.2012 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie nazw ulic w mieście Strumień

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.