Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2161

Tytuł:

uchwała nr IV/20/17/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-05-25
Organ wydający:Sejmik Województwa Śląskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2161
Hasła:ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 25 maja 2012 r. Poz. 2161

UCHWAŁA NR IV/20/17/2012 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f i pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 6 ust. 2 w związku z art. 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 79 z 2001 roku, poz. 854 z późn. zm.) Sejmik Województwa Śląskiego uchwala: § 1. 1. Przekształca się Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie poprzez likwidację: 1) Poradni Chorób Tarczycy, 2) Poradni Endokrynologii dla Dzieci, 3) Poradni Rehabilitacji dla Dzieci, zlokalizowanych przy ulicy Bialskiej 104/118 oraz 4) Poradni Leczenia Niepłodności, 5) Poradni Alergologicznej, 6) Poradni Urologicznej, 7) Poradni Chorób Tarczycy, 8) Szkoły Rodzenia zlokalizowanych przy ulicy PCK 7. 2. Likwidacja komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, nastąpi w ostatnim dniu miesiąca po wejściu w życie niniejszej uchwały.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?2?

Poz. 2161

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzej Gościniak
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIII/165/2009 Rady Miasta I Gminy Świerzawa z dnia 30 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Świerzawa

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXIII/187/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie trwałego upamiętnienia bł. Jana Pawła II przy kościele filialnym p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krzyżowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1770

  uchwała nr IV/20/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/19/18/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie przekształcenia i zmiany nazwy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach

 • DZ. URZ. 2009.414.2992

  uchwała nr XXIX/506/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze poprzez likwidację Poradni Kardiologicznej i Endokrynologicznej w Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXI/435/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmiany granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Panny Maryi w Inowrocławiu

porady prawne online

Porady prawne

 • Wykaz dni wolnych od pracy

  Proszę o podanie ile jest w ciągu roku ustawowo wolnych dni od pracy?

 • 2 maja dniem wolnym

  Urząd Gminy nie pracuje w dniach 1 i 3 maja bieżącego roku, są to ustawowo dni wolne od pracy. Czy nastąpiła w ostatnim czasie zmiana w przepisach mówiąca o tym, iż (...)

 • Właściwość prokuratury

  Oszust dokonał u przedsiębiorcy zakupu towaru z odroczonym terminem płatności, za który oczywiście nie zapłacił. Przedsiębiorca ma swą siedzibę w Radomiu, natomiast (...)

 • Leczenie psychiatryczne wbrew woli pacjenta

  Jakie przepisy pozwalają poddać osobę leczeniu psychiatrycznemu wbrew jej woli?

 • Wypisanie ze szpitala psychiatrycznego

  Kto decyduje o wypisaniu osoby ze szpitala psychiatrycznego, jeżeli ta przebywa tam wbrew swej woli?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2160

  sprawozdanie Wójta Gminy Herby z dnia 22 marca 2012r. w sprawie wykonania budżetu gminy Herby za rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2159

  uchwała nr XVIII/212/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Świętochłowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2158

  uchwała nr XVIII/211/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Świętochłowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2157

  uchwała nr 366/XXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Sosnowiec w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2156

  uchwała nr 359/XXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Sosnowca na lata 2012-2015


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.