Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2532

Tytuł:

wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Tarnowskich Górach na Uchwałę Nr XLVI/401/2009 Rady Miasta Radzionków z dnia 26 listopada 2009r. w przedmiocie podatku od nieruchomości

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-06-21
Organ wydający:Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2532
Hasła:WYROKI WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W GLIWICACH

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 21 czerwca 2012 r. Poz. 2532

WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W GLIWICACH Sygn. akt I SA/Gl 1106/11 z dnia 31 stycznia 2012 r.

15:05

IWONA ANDRUSZKIEWICZ; Śląski Urząd Wojewódzki w Katowic

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędziowie WSA Sędzia NSA Ewa Madej Beata Kozicka (spr.) Wojciech Organiściak Protokolant Izabela Maj-Dziubańska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 stycznia 2012r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego w Tarnowskich Górach na uchwałę Rady Miasta Radzionków z dnia 26 listopada 2009 r. nr XLVI/401/2009 w przedmiocie podatku od nieruchomości stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części określonej w § 1 pkt 1 lit. a,b,c,d.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2531

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Tarnowskich Górach na Uchwałę Nr LVII/480/2010 Miasta Radzionków z dnia 29 października 2010 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1167

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 29 marca 2011r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Tarnowskich Górach na Uchwałę Nr XIV/97/2007 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 sierpnia 2007 r. w przedmiocie szkół i placówek oświatowo-wychowawczych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3498

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Tarnowskich Górach na Uchwałę Nr LIII/414/10 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 3 listopada 2010r. w przedmiocie podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2622

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Tarnowskich Górach na Uchwałę Nr XXIX/441/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 23 listopada 2009r. w przedmiocie podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.331.586

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 15 marca 2011r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Tarnowskich Górach na Uchwałę Nr XXX/359/2005 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2005 r. w przedmiocie szkół i placówek oświatowo-wychowawczych

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Skarga na opis i oszacowanie nieruchomości

  W jakim terminie, w jaki sposób mogę oprotestować opis i oszacowanie nieruchomości. Komornik ogłosił go na dziś na godz.10.00. Biegły zrobił opis nie obejrzawszy (...)

 • Procedura złożenia skargi na uchwałę Rady gminy

  Jak wygląda procedura złożenia skargi na uchwałę Rady gminy?

 • Skarga na przewlekłość

  Na podstawie art. 227 kodeksu postępowania administracyjnego złożyłem do Prezydenta Miasta skargę na przewlekłość oraz nienależyte wykonywanie działań przez Zarząd (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2531

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Tarnowskich Górach na Uchwałę Nr LVII/480/2010 Miasta Radzionków z dnia 29 października 2010 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2530

  uchwała nr 179/XIV/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie uchwały Nr XXI/176/2012 Rady Miasta Wojkowice z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/71/2011 Rady Miasta Wojkowice z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez Gminę Wojkowice poprzez zmianę Regulaminu.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2529

  uchwała nr XXI/176/2012 Rady Miasta Wojkowice z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/71/2011 Rady Miasta Wojkowice z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez Gminę Wojkowice poprzez zmianę Regulaminu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2528

  uchwała nr XX/225/2012 Rady Miasta Ustroń z dnia 31 maja 2012r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2527

  uchwała nr XVIII/217/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice w rejonie ulicy Wojska Polskiego

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.