Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2799

Tytuł:

uchwała nr XIX/119/12 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Uzupełniającego dla Dorosłych w Buczkowicach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Gminy Buczkowice
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2799
Hasła:OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 lipca 2012 r. Poz. 2799

UCHWAŁA NR XIX/119/12 RADY GMINY BUCZKOWICE z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie likwidacji Liceum Uzupełniającego dla Dorosłych w Buczkowicach Na podstawie art.59 ust.1 i ust.2, w związku z art.5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 ze zm.) i art.18 ust.2 pkt 9 lit.h oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach Rada Gminy Buczkowice uchwala, co następuje: § 1. Z dniem 31 sierpnia 2012 roku, z uwagi na brak naboru uczniów od 1 września 2009 roku, likwiduje się Liceum Uzupełniające dla Dorosłych w Buczkowicach z siedzibą w Buczkowicach przy ul. Szkolnej 815. § 2. 1. Należności i zobowiązania likwidowanej szkoły, o której mowa w §1 przejmuje Gmina Buczkowice, a majątek likwidowanej szkoły pozostaje własnością Gminy Buczkowice. 2. Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje Wójt Gminy Buczkowice, za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przekazuje się Śląskiemu Kuratorowi Oświaty w terminie jednego miesiąca od zakończenia likwidacji. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

12:17

IWONA ANDRUSZKIEWICZ; Śląski Urząd Wojewódzki w Katowic

Przewodniczący Rady Piotr Żądło
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1885

  uchwała nr IV/20/155/12 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie likwidacji szkół: II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 2, III Liceum Profilowanego w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Nad Białką 1e

 • DZ. URZ. 2012.2128

  uchwała nr XVIII/190/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie

 • DZ. URZ. 2012.2124

  uchwała nr XVIII/186/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego  w Czernichowie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3008

  uchwała nr VII.122.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jastrzębiu-Zdroju

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2798

  uchwała nr XIX/118/12 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Buczkowicach

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2798

  uchwała nr XIX/118/12 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Buczkowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2797

  uchwała nr XIX/475/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Bielsku-Białej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2796

  uchwała nr XIX/473/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/1245/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie podniesienia kwoty dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego i rozpoczęcia roku szkolnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2795

  uchwała nr XIX/472/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 maja 2012r. w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia trojga lub więcej dzieci podczas jednego porodu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2794

  uchwała nr XIX/470/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/44/2007 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie inkasa opłaty skarbowej

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.