Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2857

Tytuł:

wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Gliwice - Zachód w Gliwicach na Uchwałę Nr XXXIX/504/2010 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 9 listopada 2010 r. w przedmiocie podatku od środków transportowych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-07-18
Organ wydający:Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2857
Hasła:WYROKI WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W GLIWICACH

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 lipca 2012 r. Poz. 2857

13:38:55

IWONA ANDRUSZKIEWICZ; Śląski Urząd Wojewódzki w Katowic

WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W GLIWICACH Sygn. akt I SA/Gl 196/12 z dnia 11 kwietnia 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędziowie WSA Sędzia NSA Eugeniusz Christ Teresa Randak Anna Tyszkiewicz-Ziętek (spr.) Protokolant Izabela Maj-Dziubańska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 kwietnia 2012 r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego Gliwice - Zachód w Gliwicach na uchwałę Rady Miejskiej w Toszku z dnia 9 listopada 2010 r. nr XXXIX/504/2010 w przedmiocie podatku od środków transportowych stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części określonej w § 2.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.828

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 27 września 2011r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Gliwice-Zachód w Gliwicach na Uchwałę Nr XL/318/09 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25 listopada 2009 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.331.587

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 września 2011r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Gliwice - Zachód w Gliwicach na Uchwałę Nr XXXIII/273/10 Rady Gminy Wielowieś z dnia 10 listopada 2010 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.322.562

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 września 2011r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Gliwice - Zachód w Gliwicach na Uchwałę Nr XLIX/745/10 Rady Miasta Knurów z dnia 15 września 2010 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.331.587

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 września 2011r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Gliwice - Zachód w Gliwicach na Uchwałę Nr XLVI/627/2010 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 września 2010 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2029

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Gliwice - Zachód na Uchwałę Nr XLVI/336/10 Rady Gminy Pilchowice z dnia 22 września 2010 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Podatek od nieruchomości

  Obywatel nabył nieruchomość w drodze licytacji nieruchomość 02 kwietnia 2010 r. Sąd Rejonowy Wydział Cywilny wydał w sprawie egzekucyjnej (w sprawie o egzekucję z (...)

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Wielowątkowa numeracja faktur

  W mojej firmie oparłem numerację faktur wg następującego wzorca: ROK_FAKTURY/IDENTYFIKATOR_UZYTKOWNIKA/NUMER_KOLEJNY_FAKTURY_DLA_DANEGO_IDENTYFIKATORA_UZYTKOWNIKA. Identyfikator (...)

 • Wpis sądowy od skargi na orzeczenie referendarza

  Wnoszę skargę na postanowienie referendarza w postępowaniu wieczystoksięgowym. Jaki wpis sądowy jest należny od takiej skargi?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2856

  uchwała nr 138/XII/2012 Rady Gminy Mykanów z dnia 25 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne dla których organem prowadzącym jest Gmina Mykanów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2855

  uchwała nr XXIV/538/12 Rady Miasta Katowice z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Św. Elżbiety w Katowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2854

  uchwała nr XXI/270/2012 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2853

  uchwała nr XXI/427/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze usytuowanej na terenie miasta Gliwice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2852

  uchwała nr XX/413/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 31 maja 2012r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy ? Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych, psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.