Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2993

Tytuł:

uchwała nr IV/21/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 maja 2012r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-07-24
Organ wydający:Sejmik Województwa Śląskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2993
Hasła:OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA WODNA

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 2993

UCHWAŁA NR IV/21/2/2012 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z art. 400 p ustawy - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 25 z 2008 roku, poz. 150 z późn. zm.) Sejmik Województwa Śląskiego uchwala: § 1. Nadaje się Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Traci moc uchwała Nr III/46/2/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 stycznia 2010 roku. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

14:32:18

IWONA ANDRUSZKIEWICZ; Śląski Urząd Wojewódzki w Katowic

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzej Gościniak

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?2?

Poz. 2993

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?3?

Poz. 2993

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?4?

Poz. 2993

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?5?

Poz. 2993

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?6?

Poz. 2993

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?7?

Poz. 2993
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.403.2859

  uchwała nr XLVII/746/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.280.472

  zarządzenie nr 610/10 Wojewody Śląskiego z dnia 23 grudnia 2010r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Katowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.37.658

  zarządzenie nr 10/11 Wojewody Śląskiego z dnia 20 stycznia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Katowicach

 • DZ. URZ. 2011.471.4567

  uchwała nr XI/176/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.77.1247

  zarządzenie nr 68/10 Wojewody Śląskiego z dnia 25 lutego 2010r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Katowicach

porady prawne online

Porady prawne

 • Ochrona środowiska a ochrona przyrody

  Departament ochrony przyrody jest częścią Ministerstwa Ochrony Środowiska. Czy pojęcie "przepisy dotyczące ochrony środowiska" obejmuje wyłacznie przepisy ujęte w (...)

 • Pas ochronny jeziora

  Jaka jest długość pasa ochronnego jeziora? Na którym metrze od jeziora można budować?

 • Opłaty za korzystanie ze środowiska

  Czy w aktualnie obowiązującej ustawie Prawo ochrony środowiska przewiduje się opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska obciążające przedsiębiorców?

 • Opłaty na rzecz spółki wodnej

  Czy mieszkańcy gminy, którzy nie są członkami spółki wodnej, ani nie korzystają z urządzeń spółki wodnej (nie ma rowów melioracyjnych, nie ma odwodnienia posesji) (...)

 • Zezwolenie na import złomu

  Firma chce prowadzić handel złomem. Złom ma trafiać do Polski lub sprzedawany będzie z Polski do innych krajów. Czy import złomu do Polski wymaga pozwolenia Ministerstwa (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2992

  sprawozdanie nr 1/2012 Wójta Gminy Psary z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Psary za 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2991

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.281.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 11 lipca 2012r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XVIII/248/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom przedszkoli, szkół podstawowych, zespołów szkolno-przedszkolnych, gimnazjów oraz psychologom, pedagogom, logopedom i innym specjalistom z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2990

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.265.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 11 lipca 2012r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XVIII/221/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2989

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.255.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 11 lipca 2012r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi Gminy Kuźnia Raciborska

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2988

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.43.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 6 lipca 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Gminy Brenna nr XVI/171/12 z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w zakresie usług turystycznych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.