Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2994

Tytuł:

uchwała nr IV/24/7/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-07-24
Organ wydający:Sejmik Województwa Śląskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2994
Hasła:ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 2994

UCHWAŁA NR IV/24/7/2012 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f i pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz art. 6 ust. 2 w związku z art. 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 79 z 2001 roku, poz. 854 z późn. zm.) Sejmik Województwa Śląskiego uchwala: § 1. Przekształca się Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju poprzez utworzenie Poradni Neonatologicznej. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

14:32:06

IWONA ANDRUSZKIEWICZ; Śląski Urząd Wojewódzki w Katowic

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzej Gościniak
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.328.575

  uchwała nr IV/15/24/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu ? Zdroju

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.55.882

  obwieszczenie nr ZD. 0717-4-2/10 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 3 marca 2010r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Jastrzębiu Zdroju, ul. Cieszyńska 5 oraz w Ognisku Wychowawczym w Jastrzębiu Zdroju, ul. Turystyczna 23 - w roku 2010

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.55.1019

  obwieszczenie nr 1 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Cieszyńska 5 oraz w Zespole Ognisk Wychowawczych w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 7 - w roku 2011

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1775

  uchwała nr III.39.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustanowienia obwodów publicznych gimnazjów w Jastrzębiu-Zdroju

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1770

  uchwała nr IV/20/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/19/18/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie przekształcenia i zmiany nazwy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2993

  uchwała nr IV/21/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 maja 2012r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2992

  sprawozdanie nr 1/2012 Wójta Gminy Psary z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Psary za 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2991

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.281.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 11 lipca 2012r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XVIII/248/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom przedszkoli, szkół podstawowych, zespołów szkolno-przedszkolnych, gimnazjów oraz psychologom, pedagogom, logopedom i innym specjalistom z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2990

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.265.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 11 lipca 2012r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XVIII/221/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2989

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.255.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 11 lipca 2012r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi Gminy Kuźnia Raciborska


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.