Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3054

Tytuł:

uchwała nr IV/22/33/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-07-27
Organ wydający:Sejmik Województwa Śląskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3054
Hasła:ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 lipca 2012 r. Poz. 3054

UCHWAŁA NR IV/22/33/2012 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f i pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz art. 6 ust. 2 w związku z art. 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 79 z 2001 roku, poz. 854 z późn. zm.) Sejmik Województwa Śląskiego uchwala: § 1. 1. Przekształca się Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, poprzez likwidację Oddziału XVIII d ? neurologicznego. 2. Likwidacja komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, nastąpi w ostatnim dniu miesiąca po wejściu w życie niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

12:37:01

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzej Gościniak
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/45/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu, polegającego na rozszerzeniu jego działalności pod względem udzielanych świadczeń.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIV/418/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu, polegającego na rozszerzeniu jego działalności pod względem udzielanych świadczeń

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXI/290/08 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu, polegającego na ograniczeniu jego działalności pod względem udzielanych świadczeń

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LVII/975/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 maja 2010r. w sprawie przekształcenia i zmiany nazwy Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XLI/413/2010 z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3053

  uchwała nr IV/22/32/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3052

  uchwała nr IV/22/30/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3051

  sprawozdanie nr 1/12 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 27 czerwca 2012r. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Kochanowice za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3050

  sprawozdanie nr 1/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pilica z dnia 25 czerwca 2012r. z wykonania budżetu gminy za rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3049

  sprawozdanie nr I.2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2011 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.