Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3335

Tytuł:

uchwała nr XX/184/2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/77/03 Rady Gminy Czernichów z dnia 3 września 2003r. w sprawie ustalenia miejsc targowych na terenie gminy Czernichów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-08-09
Organ wydający:Rada Gminy Czernichów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3335
Hasła:TARGOWISKA

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 sierpnia 2012 r. Poz. 3335

UCHWAŁA NR XX/184/2012 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/77/03 Rady Gminy Czernichów z dnia 3 września 2003r. w sprawie ustalenia miejsc targowych na terenie gminy Czernichów Na podstawie art.7 ust.1 pkt 11, art.18 ust.2, pkt 15 oraz art.40 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Czernichów uchwala, co następuje: § 1. Zmianie ulega § 1, który otrzymuje następujące brzmienie: Za targowiska uznaje się następujące miejsca: 1. Międzybrodzie Bialskie ? teren obok muszli koncertowej § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy § 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

11:43:03

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Badan
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.71.1268

  uchwała nr V/27/2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu ?Honorowego Obywatela Gminy Czernichów

 • DZ. URZ. 2011.517.5152

  uchwała nr XIV.100.2011 r. Rady Gminy Czernichów z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czernichów.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.144.237

  sprawozdanie nr 01/2010 Wójta Gminy Czernichów z dnia 17 marca 2010r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Czernichów za rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.229.331

  uchwała nr XLV/360/2010 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia porządkowego nr 65/2010 Wójta Gminy z dnia 21 czerwca 2010 r.

 • DZ. URZ. 2010.522.3902

  uchwała nr LIV/626/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie uchylenia zarządzenia Wójta Gminy Czernichów w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych oraz terenów zielonych na terenie gminy Czernichów.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3334

  uchwała nr XXV/213/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3333

  uchwała nr XXV/208/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Filii Nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3332

  uchwała nr 128/XXII/2012 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie podziały gminy Blachownia na sektory

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3331

  uchwała nr XX/516/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3330

  uchwała nr XX/509/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.