Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.340

Tytuł:

aneks nr 6 Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski; Wójta Gminy Mszana z dnia 31 października 2011r. do Porozumienia z dnia 11.04.2006 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-01-19
Organ wydający:Prezydent Miasta Wodzisław Śląski; Wójt Gminy Mszana
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 340
Hasła:

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

?

do porozumienia z dnia 11.04.2006 r. w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko - augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Ks. Pośpiecha 1, zawarty pomiędzy: Miastem Wodzisław Śląski reprezentowanym przez: Mieczysława Kiecę ? Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski a Gminą Mszana reprezentowaną przez: Mirosława Szymanka ? Wójta Gminy Mszana § 1. 1. W porozumieniu z dnia 11.04.2006 r. strony dokonują następujących zmian: 1) § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie ?Planowany koszt realizacji zadania, o którym mowa w § 1, w 2011 roku wyniesie 34805,66 zł?. 2) § 3 ust.3 otrzymuje brzmienie ?Gmina Mszana przekaże w terminie do 31 grudnia 2011r. na realizację zadania, o którym mowa w § 1 środki finansowe w wysokości 2447,17zł na rachunek bankowy Miasta Wodzisław Śląski: Bank Pekao SA 67-1240-4357-1111-0010-3970-8909?. § 2. Traci moc aneks nr 5 z dnia 27 grudnia 2010r. § 3. Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian. § 4. Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. § 5. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. § 6. Aneks niniejszy zostaje sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego po jednym otrzymuje każda ze stron a jeden egzemplarz zostanie przekazany do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wójt Gminy Mszana Mirosław Szymanek

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.31.582

  aneks nr 5 Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski; Wójta Gminy Mszana z dnia 27 grudnia 2010r. do Porozumienia z dnia 11.04.2006 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.105.174

  aneks nr 4 Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski; Wójta Gminy Mszana z dnia 11 maja 2010r. do Porozumienia z dnia 11.04.2006 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.107

  aneks nr 1 Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski; Wójta Gminy Godów z dnia 21 listopada 2011r. do Porozumienia z dnia 28 października 2010r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.74.1216

  aneks Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego do Porozumienia z dnia 30 lipca 2004r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1586

  aneks nr 9 Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 1 marca 2011r. do Porozumienia z dnia 30 lipca 2004r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.339

  uchwała nr 21/VI/2011 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.338

  uchwała nr CXI/47/2011 Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.337

  uchwała nr 25/11 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2012

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.336

  uchwała nr 30/2011 Zgromadzenia Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Planu Finansowego SChŚZWiK na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.335

  uchwała nr X/125/2011 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2012 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.