Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3475

Tytuł:

uchwała nr IV/24/11/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie przekształcenia Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-08-17
Organ wydający:Sejmik Województwa Śląskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3475
Hasła:ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 sierpnia 2012 r. Poz. 3475

UCHWAŁA NR IV/24/11/2012 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie przekształcenia Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f i pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz art. 6 ust. 2 w związku z art. 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 79 z 2001 roku, poz. 854 z późn. zm.) Sejmik Województwa Śląskiego uchwala: § 1. Przekształca się Szpital Chorób Płuc w Orzeszu poprzez: 1) likwidację Poradni antynikotynowej, 2) utworzenie Poradni onkologicznej. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

09:49:49

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzej Gościniak
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.199.360

  uchwała nr IV/10/15/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1185

  uchwała nr IV/18/13/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie przekształcenia Szpitala Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach

 • DZ. URZ. 2009.414.2992

  uchwała nr XXIX/506/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze poprzez likwidację Poradni Kardiologicznej i Endokrynologicznej w Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach

 • DZ. URZ. 2011.580.6489

  uchwała nr XII/126/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 21 października 2011r. w sprawie przekształcenia Szpitala Powiatowego im. bł. Marty Wieckiej w Bochni poprzez likwidację Poradni Specjalistycznych: ?Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc dla dzieci? oraz ?Poradni Chirurgii Onkologicznej? działających w strukturze organizacyjnej Szpitala.

 • DZ. URZ. 2009.353.2595

  uchwała nr XXV/126/09 Rady Gminy w Imielnie z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze poprzez likwidację Poradni Kardiologicznej i Endokrynologicznej w Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3474

  informacja nr OKA-4210-38(10)/2012/190/XI/MMi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 sierpnia 2012r. o decyzji nr OKA-4210-38(9)/2012/190/XI/MMi

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3473

  aneks nr 5 Wojewody Śląskiego; Wójta Gminy Kamienica Polska z dnia 13 sierpnia 2012r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Gminą Kamienica Polska reprezentowaną przez Wójta Gminy Kamienica Polska w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Gminy Kamienica Polska

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3472

  aneks nr 5 Wojewody Śląskiego; Wójta Gminy Kornowac z dnia 6 kwietnia 2012r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Gminą Kornowac reprezentowaną przez Wójta Gminy Kornowac w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Gminy Kornowac

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3471

  aneks nr 5 Burmistrza Miasta Mikołów; Wojewody Śląskiego z dnia 6 kwietnia 2012r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Miastem Mikołów reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Mikołów w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Miasta Mikołów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3470

  aneks nr 5 Prezydenta Miasta Rybnik; Wojewody Śląskiego z dnia 6 kwietnia 2012r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Miastem Rybnik reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Rybnik w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Miasta Rybnik


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.