Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3572

Tytuł:

aneks nr 1 Wójta Gminy Nędza; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. Do Porozumienia nr 33/KT/2012 z dnia 07.05.2012 r. powierzającego Gminie Nędza prowadzenie zadania pn. "Projekt budowy chodnika w ciągu dróg wojewódzkich nr 915 i 421 wraz z projektem przebudowy dróg wojewódzkich w miejscowościach Zawada Książęca i Ciechowice"

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-08-30
Organ wydający:Wójt Gminy Nędza; Zarząd Województwa Śląskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3572
Hasła:POROZUMIENIA
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.282.478

  aneks nr 2 Wójta Gminy Nędza; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27 sierpnia 2010r. do Porozumienia z dnia 12.08.2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.12.248

  aneks nr 3 Wójta Gminy Nędza; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 19 listopada 2010r. do Porozumienia z dnia 12.08.2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2202

  porozumienie Wójta Gminy Nędza; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 7 maja 2012r. w przedmiocie powierzenia Gminie Nędza prowadzenia zadania p.n.: ?Projekt budowy chodnika w ciągu dróg wojewódzkich nr 915 i 421 wraz z projektem przebudowy dróg wojewódzkich w miejscowościach Zawada Książęca i Ciechowice"

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3250

  aneks nr 2 Burmistrza Miasta i Gminy Kłobuck; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 lipca 2012r. do Porozumienia nr 38/KT/2011 z dnia 28.04.2011 r. powierzającego Gminie Kłobuck prowadzenie zadania pn. "Aktualizacja projektu przebudowy skrzyżownia dróg wojewódzkich nr 491 i 492 z ul. Strażacką w Łobodnie"

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.478

  porozumienie Wójta Gminy Nędza; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 5 sierpnia 2011r. w przedmiocie powierzenia Gminie Nędza prowadzenia zadania p.n.: ?Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 915 i budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowościach Zawada Książęca i Ciechowice"

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

 • Zarządca drogi gminnej

  Do kogo powinny być adresowane decyzje organów nadzoru budowlanego w zakresie utrzymania i budowy dróg gminnych? Do Wójta Gminy, Urzędu Gminy czy do Rady Gminy?

 • Zjazd z drogi publicznej

  Mam pytanie dotyczące drogi publicznej. Droga, z którą graniczy moja działka jest drogą publiczną. Część działek, których jest wydzielona ta droga jest własnością (...)

 • Odpowiedzialność za stan dróg

  Na drodze gminnej, wskutek zawieszenia samochodu na progu zapadającego się zakończenia drogi półbrukowej, nastąpiło zerwanie rury wydechowej. Do kogo należy zwrócić (...)

 • Koszty oświetlenia dróg osiedlowych spółdzielni

  Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada na swoim terenie drogi będące własnością spółdzielni, lecz służące do publicznego użytku mieszkańców osiedla. Spółdzielnia (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3571

  aneks nr 6 Prezydenta Miasta Chorzów; Wojewody Śląskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Miastem Chorzów reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Chorzów w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Miasta Chorzów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3570

  porozumienie nr MN.0232.34.2012 Prezydenta Miasta Częstochowy; Wójta Gminy Lipie z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Częstochowa wykonywania zadania własnego Gminy Lipie dotyczącego gospodarki odpadami w  zakresie utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3569

  porozumienie nr MN.0232.3.2012 Prezydenta Miasta Częstochowy; Wójta Gminy Starcza z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Częstochowa wykonywania zadania własnego Gminy Starcza dotyczącego gospodarki odpadami w zakresie utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3568

  aneks nr 1/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny; Wójta Gminy Gaszowice; Wójta Gminy Lyski; Zarządu Powiatu Rybnickiego z dnia 16 sierpnia 2012r. do porozumienia zawartego w dniu 27 września 2008 r. dotyczącego realizacji projektu pn. ?e-Administracja w Powiecie Rybnickim?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3567

  aneks nr 1/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny; Wójta Gminy Gaszowice; Wójta Gminy Lyski; Zarządu Powiatu Rybnickiego z dnia 16 sierpnia 2012r. do porozumienia zawartego w dniu 27 września 2007 r. dotyczącego realizacji projektu pn. ?Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim?


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.