Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3590

Tytuł:

informacja nr OKA-4210-39(11)/2012/216/X/AZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 sierpnia 2012r. o decyzji nr OKA-4210-39(10)/2012/216/X/AZ

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-08-31
Organ wydający:Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3590
Hasła:ENERGETYKA

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 31 sierpnia 2012 r. Poz. 3590

INFORMACJA NR OKA-4210-39(11)/2012/216/X/AZ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 29 sierpnia 2012 r. o decyzji nr OKA-4210-39(10)/2012/216/X/AZ W dniu 28 sierpnia 2012 r., na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego: Tauron Ciepło S.A. z siedzibą w Katowicach, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OKA-4210-39(10)/2012/216/X/AZ zatwierdził taryfę dla ciepła. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy ? Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

13:46:14

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?2?

Poz. 3590

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?3?

Poz. 3590

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?4?

Poz. 3590

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?5?

Poz. 3590

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?6?

Poz. 3590

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?7?

Poz. 3590

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?8?

Poz. 3590

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?9?

Poz. 3590

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 10 ?

Poz. 3590

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 11 ?

Poz. 3590

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 12 ?

Poz. 3590

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 13 ?

Poz. 3590

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 14 ?

Poz. 3590

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 15 ?

Poz. 3590

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 16 ?

Poz. 3590

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 17 ?

Poz. 3590

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 18 ?

Poz. 3590

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 19 ?

Poz. 3590

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 20 ?

Poz. 3590

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 21 ?

Poz. 3590

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 22 ?

Poz. 3590

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Dyrektor Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Katowicach Marek Miśkiewicz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2595

  informacja nr OKA-4210-32(7)/2012/201/IX/CW/ZMD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 czerwca 2012r. o decyzji nr OKA-4210-32(6)/2012/201/IX/CW/Zmd

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3387

  informacja nr OKA-4210-35(8)/2012/1329/XI/RZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 sierpnia 2012r. o postanowieniu nr OKA-4210-35(7)/2012/1329/XI/RZ

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1579

  informacja nr OKA-4210-7(5)/2012/1258/VIII/RZ/ZMD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 kwietnia 2012r. o decyzji nr OKA-4210-7(4)/2012/1258/VIII/RZ/Zmd

 • DZ. URZ. 2012.1542

  informacja nr OKA-4210-13(7)/2012/216/IX/CW/Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 kwietnia 2012r. o decyzji nr OKA-4210-13(6)/2012/216/IX/CW/Zmd

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3520

  informacja nr OKA-4210-41(10)/2012/4336/V/CW/ZMD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 sierpnia 2012r. o decyzji nr OKA-4210-41(9)/2012/4336/V/CW/Zmd

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3589

  aneks nr 5 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska; Wojewody Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2012r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Miastem i Gminą Kuźnia Raciborska reprezentowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Kuźnia Raciborska w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Miasta i Gminy Kuźnia Raciborska

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3588

  aneks nr 5 Wojewody Śląskiego; Wójta Gminy Popów z dnia 29 sierpnia 2012r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Gminą Popów reprezentowaną przez Wójta Gminy Popów w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Gminy Popów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3587

  aneks nr 5 Wojewody Śląskiego; Wójta Gminy Jejkowice z dnia 29 sierpnia 2012r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Gminą Jejkowice reprezentowaną przez Wójta Gminy Jejkowice w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Gminy Jejkowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3586

  porozumienie nr SO.IV.5230.24.2012 Wojewody Śląskiego; Wójta Gminy Wielowieś z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie powierzenia przez Skarb Państwa - Wojewodę Śląskiego Gminie Wielowieś opieki nad grobami wojennymi znajdującymi się na terenie Gminy, zawarte przez Skarb Państwa - Wojewodę Śląskiego z Gminą Wielowieś reprezentowaną przez Wójta Gminy Wielowieś.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3585

  uchwała nr XXVI/202/2012 Rady Miasta Wojkowice z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Wojkowice z powodu nieudzielenia absolutorium przed upływem kadencji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.