Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.824

Tytuł:

uchwała nr XIII/154/12 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej położonej w Gminie Zbrosławice w miejscowości Szałsza

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-02-14
Organ wydający:Rada Gminy Zbrosławice
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 824
Hasła:DROGI,ULICE,NAZWY ULIC,CHODNIKI

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

?

Katowice, dnia 14 lutego 2012 r. Poz. 824

UCHWAŁA NR XIII/154/12 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 23 stycznia 2012 r.

w sprawie nadania nazwy drodze gminnej położonej w Gminie Zbrosławice w miejscowości Szałsza Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 w związku z art. 6 i 7 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Zbrosławice, Rada Gminy Zbrosławice uchwala: § 1. Nadać nazwę - ulica DĘBOWA drodze gminnej, publicznej położonej w Szałszy, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 32 (km.4, obręb Szałsza), stanowiącej własność Gminy Zbrosławice. § 2. Integralną część niniejszej uchwały stanowi załącznik graficzny - mapa ewidencyjna z zaznaczonym przebiegiem drogi, o której mowa w § 1. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbrosławice. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Fels

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?2? Poz. 824 ?

Załącznik do Uchwały Nr XIII/154/12 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 23 stycznia 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3181

  uchwała nr XVIII/214/12 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Gminie Zbrosławice w miejscowości Szałsza

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.822

  uchwała nr XIII/152/12 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Gminie Zbrosławice w miejscowości Zbrosławice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1652

  uchwała nr XV/178/12 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 28 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Gminie Zbrosławice w miejscowości Księży Las

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1220

  uchwała nr XIV/160/12 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Gminie Zbrosławice w miejscowości Ziemięcice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1221

  uchwała nr XIV/161/12 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Gminie Zbrosławice w miejscowości Ptakowice

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.823

  uchwała nr XIII/153/12 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Gminie Zbrosławice w miejscowości Kamieniec

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.822

  uchwała nr XIII/152/12 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Gminie Zbrosławice w miejscowości Zbrosławice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.821

  uchwała nr XII/141/11 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.820

  uchwała nr XVI/139/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.819

  uchwała nr XIX/252/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie określenia warunków i zasad udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wysokości stawki procentowej

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.