Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.870

Tytuł:

obwieszczenie Starosty Gliwickiego z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie Powiatu Gliwickiego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-02-15
Organ wydający:Starosta Gliwicki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 870
Hasła:POMOC SPOŁECZNA

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

?

Katowice, dnia 15 lutego 2012 r. Poz. 870

w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówkach opiekuńczowychowawczych znajdujących się na terenie Powiatu Gliwickiego Na podstawie art.6 pkt. 15 oraz art. 86 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 roku, Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) podaję do wiadomości, iż średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie Powiatu Gliwickiego w 2012 roku wynosi: 1) w Rodzinnym Domu dla Dzieci w Paczynie przy ul. Leśnej 26 ? 2 616,69 zł , 2) w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek M.B. Uzdrowienie Chorych w Knurowie przy ul. Szpitalnej 29 ? 3 733,67 zł .

Starosta Gliwicki Michał Nieszporek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.53.974

  obwieszczenie Starosty Gliwickiego z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie Powiatu Gliwickiego

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  zarządzenie Nr 7/2012 Starosty Głubczyckiego z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.7.253

  zarządzenie nr 58/09 Starosty Białogardzkiego z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie powiatu białogardzkiego w roku 2009.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.1.9

  zarządzenie nr I/2011 Starosty Krośnieńskiego z dnia 5 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Krośnieńskiego na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.4.84

  zarządzenie nr 3/2009 Starosty Krośnieńskiego z dnia 14 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Krośnieńskiego na 2009 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.869

  obwieszczenie Starosty Mikołowskiego z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej ? Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych w Mikołowie Borowej Wsi, ul. Gliwicka 366 w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.868

  obwieszczenie Starosty Mikołowskiego z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu, ul. Traugutta 45 w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.867

  obwieszczenie Starosty Mikołowskiego z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Orzeszu, ul. Wawrzyńca 87 w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.866

  decyzja nr OWA-4210-5(3)/2012/13859/IIZM2/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w części dotyczącej źródeł zlokalizowanych w wojewodztwie śląskim

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.865

  decyzja nr OKA-4210-82(10)/2011/2012/759/VII/AM Prezesa Urzędu Regulacji Enegetyki z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Powen S. A. z siedzibą w Zabrzu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.