Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.900

Tytuł:

aneks nr 9 Burmistrza Miasta Radlin; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 6 lutego 2012r. do Porozumienia z dnia 3 sierpnia 2004r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-02-17
Organ wydający:Burmistrz Miasta Radlin; Zarząd Powiatu Wodzisławskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 900
Hasła:POROZUMIENIA

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

?

Katowice, dnia 17 lutego 2012 r. Poz. 900

do porozumienia z dnia 3 sierpnia 2004r. w sprawie powierzenia przez Powiat Wodzisławski Miastu Radlin prowadzenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Radlinie przy ulicy Rogozina 52, zawarty pomiędzy: Powiatem Wodzisławskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu , w imieniu którego działają: Starosta Powiatu Wodzisławskiego - Tadeusz Skatuła Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego - Dariusz Prus przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Mariusza Rakowskiego a Miastem Radlin , reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Radlin - Barbarę Magiera

§ 1. W myśl postanowienia §3 porozumienia z dnia 03 sierpnia 2004r. strony tego porozumienia ustalają kwotę dotacji, o której mowa w §2 ust. 2 porozumienia, na rok budżetowy 2012, w wysokości 138.580,00 zł. (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych 00/100 ). § 2. Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian. § 3. Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. § 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?2? Poz. 900 ?

§ 5. Aneks niniejszy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego Powiat Wodzisławski otrzymuje dwa egzemplarze, a Miasto Radlin jeden egzemplarz.

Burmistrz Miasta Radlin

Starosta Powiatu Wodzisławskiego Tadeusz Skatuła Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego

Barbara Magiera

Dariusz Prus Skarbnik Powiatu Wodzisławskiego

Mariusz Rakowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1584

  aneks nr 8 Burmistrza Miasta Radlin; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 1 marca 2011r. do Porozumienia z dnia 3 sierpnia 2004r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.105.174

  aneks Burmistrza Miasta Radlin; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego do Porozumienia z dnia 3 sierpnia 2004r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.32.483

  aneks nr 2 Prezydenta Miasta Żory; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 grudnia 2009r. do Porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Miastem Żory

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1586

  aneks nr 9 Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 1 marca 2011r. do Porozumienia z dnia 30 lipca 2004r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.901

  aneks nr 9 Burmistrza Miasta Rydułtowy; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 6 lutego 2012r. do Porozumienia z dnia 6 kwietnia 2005r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.899

  porozumienie międzygminne nr GKRPA/26/2012 Burmistrza Miasta Łaziska Górne; Wójta Gminy Wyry z dnia 27 stycznia 2012r. w przedmiocie zorganizowania przez Gminę Miejską Łaziska Górne XIV Powiatowego Festiwalu Piosenki i Poezji, propagującego zdrowy styl życia ?KROKUS ? Łaziska Górne 2012?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.898

  porozumienie międzygminne nr GKRPA/25/2012 Burmistrza Miasta Łaziska Górne; Burmistrza Miasta Mikołów z dnia 18 stycznia 2012r. w przedmiocie zorganizowania przez Gminę Miejską Łaziska Górne XIV Powiatowego Festiwalu Piosenki i Poezji, propagującego zdrowy styl życia ?KROKUS ? Łaziska Górne 2012?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.897

  porozumienie międzygminne nr GKRPA/24/2012 Burmistrza Miasta Łaziska Górne; Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 18 stycznia 2012r. w przedmiocie zorganizowania przez Gminę Miejską Łaziska Górne XIV Powiatowego Festiwalu Piosenki i Poezji, propagującego zdrowy styl życia ?KROKUS ? Łaziska Górne 2012?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.896

  porozumienie międzygminne nr GKRPA/23/2012 Burmistrza Miasta Łaziska Górne; Wójta Gminy Ornontowice z dnia 18 stycznia 2012r. w przedmiocie zorganizowania przez Gminę Miejską Łaziska Górne XIV Powiatowego Festiwalu Piosenki i Poezji, propagującego zdrowy styl życia ?KROKUS ? Łaziska Górne 2012?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.895

  porozumienie nr 1/ZOS/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Strumień; Wójta Gminy Pawłowice z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie wykonania powierzonego zadania publicznego w zakresie dowozu dziecka niepełnosprawnego z Gminy Strumień do Zespołu Szkół nr 10 w Jastrzębiu Zdroju

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.