Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.984

Tytuł:

rozporządzenie nr 1/12 Wojewody Śląskiego z dnia 22 lutego 2012r. zmieniające rozporządzenie sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-02-24
Organ wydający:Wojewoda Śląski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 984
Hasła:OCHRONA ZWIERZĄT

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

?

Katowice, dnia 24 lutego 2012 r. Poz. 984

ROZPORZĄDZENIE NR 1/12 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 22 lutego 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt l, pkt 3 lit. b i pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513), zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Wojewody Śląskiego Nr 1/11 z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 306, poz. 5177), wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 2 uchyla się ust. 2; 2) uchyla się § 4; 3) uchyla się § 5. § 2. 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w drodze obwieszczenia na terenie gmin Ruda Śląska i Zabrze. 2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gmin, w których ma być stosowane.

WOJEWODA ŚLĄSKI Zygmunt Łukaszczyk
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.601.7045

  rozporządzenie nr 3/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wadowicach z dnia 4 listopada 2011r. uchylające Rozporządzenie Nr 2/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wadowicach z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.184.345

  rozporządzenie nr 2/CHZ/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Katowicach z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie uchylenia Rozporządzenia Nr 1/CHZ/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Katowicach z dnia 13.07.2011r. dotyczącego zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie miasta Katowice (2469)

 • Dziennik Urzędowy

  rozporządzenie nr 2/2010 Powiatowego Lekarza Weterynarii we Wrocławiu z dnia 15 października 2010r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół w mieście Wrocławiu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1706

  rozporządzenie nr 17/2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów: strzyżowskiego i jasielskiego

 • Dziennik Urzędowy

  rozporządzenie nr 1/2010 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Inowrocławiu z dnia 25 czerwca 2010r. uchylające rozporządzenie nr 1/2009 w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (złośliwego).

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.983

  ogłoszenie Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 17 lutego 2012r. o zestawieniu danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze gminy Rybnik

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.982

  ogłoszenie nr 1/2012 Wójta Gminy Ciasna z dnia 20 lutego 2012r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Ciasna

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.981

  porozumienie nr OR.031.1.2012 Burmistrza Miasta Lubliniec; Wójta Gminy Herby z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie prowadzenia zadania publicznego przez Gminę Lubliniec

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.980

  aneks nr 03/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz; Burmistrza Miasta Poręba; Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 13 lutego 2012r. do Porozumienia Komunalnego Nr 01/2010 z dnia 22 września 2010 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.979

  aneks nr 02/2012 Prezydenta Miasta Zawiercie; Wójta Gminy Włodowice z dnia 9 lutego 2012r. do Porozumienia Komunalnego Nr 01/2010 z dnia 27 października 2010 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.