Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.988

Tytuł:

uchwała nr XIII/96/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-02-24
Organ wydający:Rada Gminy Istebna
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 988
Hasła:UPOWAŻNIENIA

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

?

Katowice, dnia 24 lutego 2012 r. Poz. 988

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 39 ust. 4 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) i art. 90 m ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy Istebna uchwala, co następuje; § 1. Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Istebna oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

Jan Gazur
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIX/144 /10 Rady Gminy Borzechów z dnia 19 maja 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXII/127/2012 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 maja 2012r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Werbkowicach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.172.279

  uchwała nr XLIII/347/10 Rady Gminy Goleszów z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie upoważnienia kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.196.303

  uchwała nr XLI/388/10 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.13

  uchwała nr IX/76/11 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.987

  uchwała nr XIII/95/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.986

  uchwała nr 3/2012 Rady Gminy Goleszów z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.985

  uchwała nr 285/XVIII/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 stycznia 2012r. o zmianie uchwały nr 108/IX/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Częstochowy

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.984

  rozporządzenie nr 1/12 Wojewody Śląskiego z dnia 22 lutego 2012r. zmieniające rozporządzenie sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.983

  ogłoszenie Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 17 lutego 2012r. o zestawieniu danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze gminy Rybnik

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.