Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.992

Tytuł:

uchwała nr XVI/135/2011 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w Ogrodzieńcu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-02-24
Organ wydający:Rada Miejska w Ogrodzieńcu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 992
Hasła:DROGI,ULICE,NAZWY ULIC,CHODNIKI

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

?

Katowice, dnia 24 lutego 2012 r. Poz. 992

UCHWAŁA NR XVI/135/2011 RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie nadania nazw ulic w Ogrodzieńcu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 oraz art. 7 ust. 1 pkt. 2, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity ? Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Ogrodzieńcu u c h w a l a co następuje: § 1. Zmienia się nazwy następujących ulic w Ogrodzieńcu: ?1. Batorego na Stefana Batorego?. ?2. Chrobrego na Bolesława Chrobrego?. ?3. Jagiełły na Władysława Jagiełły?. ?4. Mieszka na Mieszka I?. ?5. Sikorskiego na Generała Sikorskiego?. ?6. Sobieskiego na Jana III Sobieskiego?. § 2. Pozostałe ustalenia zawarte w uchwale z dnia 27 listopada 1991r. pozostają bez zmian. nr VII/38/91 Rady Miasta i Gminy Ogrodzieniec

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Maria Lipka-Stępniewska
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.326.569

  uchwała nr XIV/112/2011 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Ogrodzieńcu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.64.1056

  uchwała nr LI/367/2010 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 8 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Giebło Kolonia gm. Ogrodzieniec

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.43.656

  uchwała nr LI/371/2010 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 8 lutego 2010r. zmiany statutu samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą ?Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.30.429

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NP/II/0911/18/10 Wojewody Śląskiego z dnia 21 stycznia 2010r. stwierdzające nieważność w całości uchwały Nr XLVIII/349/2009 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu"

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.64.1057

  uchwała nr Nr LII/381/2010 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 10 marca 2010r. w sprawie: zmiany Statutu Miasta i Gminy Ogrodzieniec

porady prawne online

Porady prawne

 • Szerokość drogi

  Ile minimum metrów szerokości powinna mieć ślepa uliczka i jakie przepisy to regulują?

 • Wynagrodzenie nauczyciela mianowanego

  Właśnie zdałam egzamin na nauczyciela mianowanego. Od kiedy moje wynagrodzenie powinno być wypłacane zgodnie ze stawką dla nauczyciela mianowanego? Od 1 marca czy może (...)

 • Koszty oświetlenia dróg osiedlowych spółdzielni

  Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada na swoim terenie drogi będące własnością spółdzielni, lecz służące do publicznego użytku mieszkańców osiedla. Spółdzielnia (...)

 • Dokumentowanie zakupu znaczków pocztowych

  Jak najlepiej wprowadzać w koszty zakup znaczków na listy? Po wysłaniu listu otrzymuje się dowód nadania i na żądanie pokwitowanie, które nie jest fakturą VAT ani (...)

 • Front działki

  Do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy należy dołączyć mapę zasadniczą obejmującą (z tego co się orientuję) obszar w odległości minimum 3-krotności (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.991

  uchwała nr XIX/131/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 12 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.990

  uchwała nr XIX/97/2011 Rady Gminy Lubomia z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.989

  uchwała nr XV/100/11 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koniecpol na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.988

  uchwała nr XIII/96/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.987

  uchwała nr XIII/95/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.