Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.18

Tytuł:

uchwała nr XLVIII/235/10 Rady Gminy Rozogi z dnia 29 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rozogi .

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2010-11-12
Organ wydający:Rada Gminy Rozogi
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 180 pozycja: 2287
Hasła:nazwy placów,mostów i ulic

2287

UCHWAŁA Nr XLVIII/235/10 Rady Gminy Rozogi z dnia 29 września 2010 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rozogi. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. 1. Ustala się, iż ulica położona w miejscowości Rozogi biegnąca od ulicy Marcelego Nowotki do ulicy Młodej Polski nosić będzie nazwę ?Sosnowa.? 2. Przebieg ulicy Sosnowej określa załącznik graficzny do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Teresa Samsel

Załącznik do uchwały nr XLVIII/235/10 Rady Gminy Rozogi z dnia 29 września 2010 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.94.10

  uchwała nr VII/29/11 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 19 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Burzyn.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.79.85

  uchwała nr VI/23/11 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 19 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Burzyn

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.251.389

  uchwała nr XLVII/514/10 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 30 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zbrosławice

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIII/157/09 Rady Gminy Siedlisko z dnia 9 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siedlisko

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXII/249/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kłodawa

porady prawne online

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Koszty związane ze zmianą nazwy miejscowości

  Zmieniono administracyjnie nazwę miejscowości, w której się urodziłem. Wiąże się to ze zmianą różnego rodzaju dokumentów jak np. dowód osobisty, prawo jazdy, (...)

 • Stałe zamieszkiwanie a stałe zameldowanie

  Co znaczy w przepisach dotyczących wstąpienia w najem zwrot: "osoba stale zamieszkująca"? Czy chodzi o stałe zameldowanie? Czy wyjazdy tymczasowe członka najbliższej (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.18

  uchwała nr L/371/10 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 września 2010r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Orzysz i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.18

  uchwała nr LXVI/758/10 Rady Miasta Olsztyn z dnia 29 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miasta oraz Prezydenta Miasta Olsztyn

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.18

  uchwała nr XLIV/272/10 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 29 września 2010r. w sprawie szczególnych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.18

  uchwała nr XXXII/250/10 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 29 września 2010r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na ternie gminy Gronowo Elbląskie

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.18

  uchwała nr XLV/287/10 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/39/2002 Rady Miejskiej Gminy Frombork z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie podziału miasta i gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby wybieranych radnych w okręgu wyborczym


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.