Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.3.

Tytuł:

uchwała nr XXXV/174/2009 Rady Gminy Janowo z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2010-01-07
Organ wydający:Rada Gminy Janowo
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 3 pozycja: 85
Hasła:podatek rolny

85

UCHWAŁA Nr XXXV/174/2009 Rady Gminy Janowo z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami), w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. (M.P. z dnia 26 października 2009 r. Nr 68, poz. 886) Rada Gminy Janowo uchwala, co następuje: § 1. Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 roku przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Janowo obniża się z kwoty 34,10 zł za 1 q do kwoty 32,00 zł za 1 q. § 2. Z dniem 1 stycznia 2010 r. traci moc uchwała Nr XXIII/117/2008 Rady Gminy Janowo z dnia 28 października 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego na 2009 r. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r. Przewodniczący Rady Kazimierz Płoski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.123.2337

  uchwała Nr XLII/591/10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego.

 • DZ. URZ. 2011.173.4037

  uchwała nr XI/90/11 Rady Gminy Karsin z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.19

  uchwała nr XLVI/226/2010 Rady Gminy Janowo z dnia 26 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.151.3085

  uchwała Nr X/150/11 Rady Gminy Dobra z dnia 24 listopada 2011 r. uchylająca uchwałę Rady Gminy Dobra Nr XLII/591/10 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.208.6343

  uchwała nr XXXI/99/2009 Rady Gminy w Jońcu z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, (...)

 • Opodatkowanie materiału szkółkarskiego z uprawy

  W obecnym czasie rozliczam sie w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego (najem mieszkania). Chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy od dochodu (...)

 • Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

  Jaka jest definicja gospodarstwa rolnego dla celów podatku rolnego?

 • Wody stojące a jeziora

  Wydzierżawiłem od AZWRSP 4,5 ha użytków rolnych w skład których wchodzą łąki oraz 0.05 ha naturalnego (20x25m) jeziorka znajdującego się na łące, lecz oznaczonego (...)

 • Druga akcyza

  Auto zostało sprowadzone z Niemiec i sprzedane przed pierwszą rejestracją w Polsce. Jak obliczyć "drugą akcyzę" do zapłaty po sprzedaży pojazdu, zakładając, że (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.3.

  uchwała nr XXV/135/09 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.3.

  uchwała nr XXV/134/09 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.3.

  uchwała nr XXX/176/2009 Rady Gminy Wydminy z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty miejscowej.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.3.

  uchwała nr XXX/174/2009 Rady Gminy Wydminy z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.3.

  uchwała nr XXXIX/195/09 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.