Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.38

Tytuł:

obwieszczenie Starosty Lidzbarskiego z dnia 15 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, funkcjonującej na terenie Powiatu Lidzbarskiego w roku 2010

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2010-03-26
Organ wydający:Starosta Lidzbarski
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 38 pozycja: 726
Hasła:pomoc społeczna - średni miesięczny koszt utrzymania

726

OBWIESZCZENIE Starosty Lidzbarskiego z dnia 15 marca 2010 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, funkcjonującej na terenie Powiatu Lidzbarskiego w roku 2010 Na podstawie art. 86 ust. 7 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 tj.) podaje się do publicznej wiadomości, średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 1) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ?Mój Dom" w Ornecie - 2 359,51 zł; 2)Rodzinny Dom Dziecka w Lidzbarku Warmińskim - 1 926,95 zł; Starosta Marek Chyl
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.27

  obwieszczenie Starosty Lidzbarskiego z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, funkcjonujących na terenie Powiatu Lidzbarskiego w roku 2011

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.11

  obwieszczenie Starosty Lidzbarskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, funkcjonujących na terenie Powiatu Lidzbarskiego w roku 2012

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 6/2010 Starosty Kraśnickiego z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Kraśnickiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.31.551

  zarządzenie Nr 16/11 Starosty Białogardzkiego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu białogardzkiego oraz w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych na zlecenie powiatu białogardzkiego w roku 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.7.257

  zarządzenie nr 4/2009 Starosty Myśliborskiego z dnia 21 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2009 roku.

porady prawne online

Porady prawne

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

  Do Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityku Społecznej w K. została skierowana skarga na działalność Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w O. w zakresie nie reagowania (...)

 • Dokumentacja medyczna dziecka

  Dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, matka ma ograniczoną władzę rodzicielską. Czy matka ma prawo wglądu do dokumentacji lekarskiej dziecka?

 • Pełnienie funkcji organów w miastach na prawach powiatu

  Kto, według ustawy o samorządzie powiatowym, pełni funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu?

 • Czas pracy nauczyciela doradcy metodycznego

  Nauczyciela doradca metodyczny jest zatrudniony w szkole podstawowej ze zniżką godzin od 1/3 do 2/3 i realizuje zadania powierzone przez organ prowadzący w ośrodku doskonalenia (...)

 • Aktualizacja wywiadu środowiskowego

  Jak często trzeba przeprowadzać rodzinny wywiad środowiskowy w sytuacji wypłaty osobie zasiłku stałego lub okresowego? Wywiad ma jedynie sprawdzić czy może być realizowany (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.38

  obwieszczenie Starosty Ełckiego z dnia 12 marca 2010r. w sprawie podania do publicznej wiadomości średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego wychowanka w placówce opiekuńczo ? wychowawczej Domu Św. Faustyny ?Pomocna Dłoń? Caritas Diecezji Ełckiej w 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.38

  obwieszczenie Starosty Oleckiego z dnia 4 marca 2010r. w sprawie ustalenia wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej funkcjonującej na terenie Powiatu Oleckiego w 2010 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.38

  obwieszczenie Starosty Oleckiego z dnia 4 marca 2010r. w sprawie ustalenia wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej funkcjonującym na terenie Powiatu Oleckiego w 2010 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.38

  obwieszczenie Starosty Oleckiego z dnia 4 marca 2010r. w sprawie ustalenia wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej funkcjonującym na terenie Powiatu Oleckiego w 2010 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.38

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 22 marca 2010r. w sprawie zmian w składzie Rady Miejskiej w Kętrzynie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.