Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.47

Tytuł:

uchwała nr L/289/2010 Rady Miasta Ostróda z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Ostróda przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2010-04-13
Organ wydający:Rada Miasta Ostróda
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 47 pozycja: 806
Hasła:oświata - finansowanie szkół i przedszkoli
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.1222

  uchwała nr III/23/11 Rady Gminy Mrozy z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Mrozy przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz w sprawie trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.42.640

  uchwała nr 741/LV/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, dla publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół publicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1723

  uchwała nr XXX/180/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jasło dla niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli niepublicznych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Jasło oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5838

  uchwała nr XIX/177/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 1 sierpnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Mrozy Nr III/23/11 z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Mrozy przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz w sprawie trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.10.378

  uchwała nr LV/420/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Łomianki na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych , przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.47

  uchwała nr XLV/333/10 Rady Gminy Działdowo z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Działdowo.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.47

  uchwała nr XXX/172/10 Rady Gminy Wieliczki z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Wieliczki z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.47

  uchwała nr XXXVII/235/10 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lidzbark Warmiński

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.47

  uchwała nr XXXVII/234/10 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lidzbark Warmiński

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.47

  uchwała nr XXXIII/268 /2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym Dziśnity, działki nr: 154/3, 210/1.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.