Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.79

Tytuł:

uchwała nr XLIX/266/2010 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/151/02 Rady Gminy Stare Juchy w sprawie podziału gminy na obwody głosowania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2010-06-09
Organ wydający:Rada Gminy Stare Juchy
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 79 pozycja: 1309
Hasła:wybory - obwody głosowania i okręgi wyborczej,wybory - obwody głosowania i okręgi wyborcze

1309

UCHWAŁA Nr XLIX/266/2010 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/151/02 Rady Gminy Stare Juchy w sprawie podziału gminy na obwody głosowania.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) Rada Gminy Stare Juchy uchwala, co następuje: § 1. 1. W uchwale Nr XLII/151/02 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania, dokonuje się zmiany opisu granic obwodów, w następujący sposób: 1) w granicach obwodu głosowania Nr 1, w okręgu wyborczym Nr 1, dopisuje się ulicę Świerkową, 2) w granicach obwodu głosowania Nr 2: - w okręgu wyborczym Nr 8, dopisuje się Sołectwo: Grabnik osada, - w okręgu wyborczym Nr 9, dopisuje się Sołectwo: Skomack Wielki osada, 3) w granicach obwodu głosowania Nr 3: - z okręgu wyborczego Nr 5, wyłącza się Sołectwo: Dobra Wola, - w okręgu wyborczym Nr 6, dodaje się Sołectwo: Dobra Wola.

2. Zmiany nie powodują zmian w podziale gminy na stałe obwody głosowania. 3. Wykaz stałych obwodów głosowania uwzględniający zmiany, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. § 3. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Juchy. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pahl

Załącznik do uchwały Nr XLIX/266/2010 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 kwietnia 2010 r. WYKAZ STAŁYCH OBWODÓW GŁOSOWANIA na terenie Gminy Stare Juchy Nr obwodu głosowania Nr okręgu wyborczego 1 1 2 2 8 9 3 4 5 6 7 Granice okręgu wyborczego Sołectwo Stare Juchy ul: Długa, Kolejowa, Krótka, Kwiatowa, Leśna, Nadrzeczna, Plac 500-Lecia, Świerkowa Sołectwo Stare Juchy ul: Ełcka, Jeziorna, Kajki, Kętrzyńskiego, Mazurska, Mickiewicza, Ogrodowa, Orzeszkowej, Piwna, Polna, Prusa, Robotnicza, Sportowa, Wczasowa Sołectwa: Grabnik, Grabnik osada, Rogale, Sołectwo: Skomack Wielki, Skomack Wielki osada Sołectwa: Czerwonka, Królowa Wola, Bałamutowo, Sołectwa: Gorło, Jeziorowskie, Laśmiady, Liski, Sikory Juskie, Sołectwa: Gorłówko, Zawady Ełckie, Sołectwa: Dobra Wola, Orzechowo, Szczecinowo, Sołectwa: Kałtki, Nowe Krzywe, Olszewo, Panistruga, Płowce, Stare Krzywe,

3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.169.5307

  uchwała nr 243/XI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany opisu granic i podziału na stałe obwody głosowania, utworzone na terenie Gminy Piaseczno

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5643

  uchwała nr XXIII/173/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie: podziału gminy Błonie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5426

  uchwała nr XV/121/12 Rady Gminy Osieck z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.87.1611

  uchwała nr LXXIII/579/2010 Rady Miejskiej Jasła z dnia 30 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Miejskiej Jasła na obwody głosowania i określenia numerów obwodów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.32.897

  uchwała nr XXVIII/259/09 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2009r. w sprawie podziału Gminy Świlcza na stałe obwody głosowania.

porady prawne online

Porady prawne

 • Czynne prawo wyborcze do rady gminy

  Kto posiada czynne prawo wyborcze do rady gminy?

 • Wybór przewodniczącego rady gminy

  15-osobowy skład kandydatów do Rady Gminy wybranych w wyborach samorządowych 21 listopada br. zbiera się w poniedziałek na pierwszej sesji, na której nastąpi wybór (...)

 • Zasady wyborów na sołtysa

  Obecnie trwają wybory sołtysów. Kto je przeprowadza i zwołuje zebrania? Proszę wskazać regulacje prawne dotyczące wyborów sołtysa wsi.

 • Liczenie głosów oddanych podczas głosowania

  Czy podczas głosowania w spółce akcyjnej, głosy wstrzymujące się są w podsumowaniu liczone jako głosy przeciw? Proszę o podanie podstawy prawnej.

 • Dowody uzyskane nielegalnie

  Na wniosek pozwanego, Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej, Sąd dopuścił dowody w postaci kart do głosowania z Zebrań Grup Członkowskich. Okazuje się jednak, że Zarząd (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.79

  uchwała nr XXXIII/184/10 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/189/06 w sprawie Statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu z dnia 27 kwietnia 2006 r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.79

  uchwała nr XXXIII/179/10 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępopolu

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.79

  uchwała nr XLII/325/10 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Orneta

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.79

  uchwała nr XL/34/10 z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia bonifikaty

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.79

  uchwała nr XL/26/10 z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.