Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.79

Tytuł:

uchwała nr XLV/302/2010 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 12 maja 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2010-06-09
Organ wydający:Rada Gminy Kętrzyn
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 79 pozycja: 1314
Hasła:pomoc społeczna - organizacja pomocy społecznej

1314

UCHWAŁA Nr XLV/302/2010 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie. ds. Przeciwdziałania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala: § 1. W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIII/146/04 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie wprowadza się następujące zmiany: 1. W § 10 dotychczasowy ust. 2 otrzymuje brzmienie: ?prowadzi w ramach Klubu Integracji Społecznej Ośrodek

Konsultacyjno-Psychoedukacyjny Przemocy w Rodzinie".

§ 2. Uchwałę wykona Wójt Gminy Kętrzyn. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Sienkiewicz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.90

  uchwała nr X/56/11 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 2 czerwca 2011r. o zmianie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie

 • DZ. URZ. 2012.1792

  uchwała nr XVI/117/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 23 maja 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijach

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.100.2822

  uchwała nr XXIX/174/09 Rady Gminy Płońsk z dnia 11 marca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.204.6267

  uchwała nr 211/LII/10 Rady Gminy Sierpc z dnia 15 października 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu.

 • DZ. URZ. 2011.51.421

  uchwała nr IV/14/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapanowie

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.79

  uchwała nr III/17/2010 Rady Gminy Rychliki z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.79

  uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy Rychliki z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie gminy Rychliki

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.79

  uchwała nr XXVI/230/10 Rady Gminy Kruklanki z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/239/06 Rady Gminy Kruklanki z dnia 24.05.2006 r. w sprawie zmian w podziale obszaru gminy Kruklanki na obwody głosowania ich granicach i numerach

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.79

  uchwała nr XXXIX/22/2010 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie dokonania zmiany treści uchwały Nr XIX/27/08 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kisielice

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.79

  uchwała nr XLIX/266/2010 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/151/02 Rady Gminy Stare Juchy w sprawie podziału gminy na obwody głosowania


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.