Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.11

Tytuł:

uchwała nr IX/53/2011 Rady Gminy Barciany z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2011-08-05
Organ wydający:Rada Gminy Barciany
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 110 pozycja: 1819
Hasła:opłata skarbowa

1819

UCHWAŁA Nr IX/53/2011 Rady Gminy Barciany z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa. § 3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 6 % od kwot zainkasowanych z tytułu opłaty skarbowej. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Małgorzata Kłaczko-Dyjas

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (jedn. tekst z 2006 r. Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Barciany uchwala, co następuje: § 1. Zarządza się pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa. § 2. Wyznacza się Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie jako inkasenta.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.67

  uchwała nr VIII/38/2011 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.67

  uchwała nr VIII/39/2011 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.70

  uchwała nr VII/25/2011 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 24 marca 2011r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.167.310

  uchwała nr IX/61/11 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1752

  uchwała nr XVI/281/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa na terenie miasta Dąbrowa Górnicza

porady prawne online

Porady prawne

 • Opłata od zażalenia w postępowaniu administracyjnym

  Czy wniesione przeze mnie zażalenie skierowane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego na postanowienie wydane przez organ I instancji winno być opłacone znakami opłaty (...)

 • Opłata skarbowa od pełnomocnictwa w banku

  Czy złożenie pełnomocnictwa w banku do dysponowania rachunkiem bankowym podlega opłacie skarbowej? Jakie podmioty są zwolnione z uiszczania opłaty skarbowej przy takim (...)

 • Umorzenie postępowania a zwrot opłaty skarbowej

  Organ umorzył postępowanie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy z powodu braku (jego zdaniem) precyzyjnego określenia pewnych parametrów. Wnosząc wniosek uiściłem (...)

 • Opłata za pełnomocnictwo

  Czy pełnomocnictwo udzielone ojcu przez syna i dołączone do pozwu podlega opłacie skarbowej? Jeśli tak w jakiej wysokości?

 • Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

  Kancelaria prawna wpłaciła na nasze konto opłatę skarbową w wysokości 17 zł. od pełnomocnictwa substytucyjnego podając nawet numery sygnatury. Po pewnym czasie złożyli (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.11

  uchwała nr IX.83.2011 Rady Miasta Ełku z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z usług żłobka Miejskiego Przedszkola i Żłobka ?Ekoludki? w Ełku

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.11

  uchwała nr IX.82.2011 Rady Miasta Ełku z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.11

  uchwała nr IX.81.2011 Rady Miasta Ełku z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.11

  uchwała nr IX.78.2011 Rady Miasta Ełku z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały o gospodarowaniu nieruchomościami stanowiącymi przedmiot własności i przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ełku

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.11

  uchwała nr 37/VI/2011 Rady Gminy Braniewo z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Braniewo oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.