Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.12

Tytuł:

uchwała nr IX/50/2011 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/120/2008 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 23 października 2008 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2011-08-23
Organ wydający:Rada Miejska w Pasymiu
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 121 pozycja: 2029
Hasła:pomoc społeczna - organizacja pomocy społecznej

2029

UCHWAŁA Nr IX/50/2011 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/120/2008 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 23 października 2008 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Elżbieta Dyrda

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) Rada Miejska w Pasymiu uchwala, co następuje: § 1. Uchyla się pkt 4 § 7 załącznika do Uchwały Nr XX/120/2008 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 23 października 2008 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.10

  uchwała nr XIV/97/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/120/2008 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 23 października 2008r w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.17

  uchwała nr XXXIX/231/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/222/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu korzystania z hali sportowej Zespołu Szkół w Pasymiu.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.10

  obwieszczenie Starosty Szczycieńskiego z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu dla Dzieci w Pasymiu na rok 2010.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.17

  uchwała nr XXXVII/222/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie regulaminu korzystania z hali sportowej Zespołu Szkół w Pasymiu.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.11

  obwieszczenie Starosty Szczycieńskiego z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu dla Dzieci w Pasymiu na rok 2011

porady prawne online

Porady prawne

 • Nowa klasyfikacja PKWiU 2008

  Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje nowa klasyfikacja PKWIU 2008. Proszę o informację, czy na pozycji faktury z obniżoną stawką podatku VAT musi pojawiać się PKWIU wg (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Opłata za zgłoszenie wierzytelności

  Czy zgłoszenie wierzytelności podczas postępowania upadłościowego podlega opłacie?

 • Rozpoczęcie pracy w grudniu, wypłata w styczniu

  W listopadzie 2008 r. wróciłem do Polski z wieloletniego pobytu za granicą. Od 1 grudnia 2008 r. podjąłem pracę w Polsce, a pierwsze wynagrodzenie otrzymałem 9 stycznia (...)

 • Nowe odsetki ustawowe

  Czy jest prawdą, że zmieniły się odsetki ustawowe? W którym Dzienniku Ustaw można te informacje znaleźć?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.12

  uchwała nr XII/62/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Kajkowo

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.12

  uchwała nr XII/56/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.12

  uchwała nr XIII/48/2011 Rady Gminy Wydminy z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Wydminach

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.12

  uchwała nr VIII/65/11 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia ?Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lidzbark Warmiński, na lata 2011-2032?

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.12

  uchwała nr IX-47/11 Rady Gminy Purda z dnia 27 maja 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Purda dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Marcinkowo


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.