Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.12

Tytuł:

uchwała nr X/61/11 Rady Gminy Rozogi z dnia 28 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2011-08-30
Organ wydający:Rada Gminy Rozogi
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 123 pozycja: 2063
Hasła:stypendia

2063

UCHWAŁA Nr X/61/11 Rady Gminy Rozogi z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale Nr XXIII/126/05 Rady Gminy Rozogi z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy w załączniku w § 8 w ust. 3 i 4 wyrazy ?Zespole Obsługi EkonomicznoAdministracyjnej Szkół i Przedszkoli w Rozogach? zastępuje się wyrazami ?Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozogach.? § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Teresa Samsel
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.216.7324

  uchwała nr XXXVIII/191/2010 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 października 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przesmyki

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LVI/354/10 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stoczek Łukowski.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2710

  uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wierzchowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.240.8619

  uchwała nr XII/65/11 Rady Gminy Nur z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych  na terenie gminy Nur

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/78/2011 Rady Miasta Włodawa z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Włodawa

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.12

  uchwała nr X/60/11 Rady Gminy Rozogi z dnia 28 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozogach

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.12

  uchwała nr X/81/11 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.12

  uchwała nr XIII/197/2011 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Białej Piskiej

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.12

  uchwała nr IX/75/11 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.12

  uchwała nr IX/74/11 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 22 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków stanowiących własność Gminy Górowo Iławeckie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.