Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.25

Tytuł:

ogłoszenie nr 1/2011 Starosty Nidzickiego z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Nidzicy

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2011-03-10
Organ wydający:Starosta Nidzicki
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 25 pozycja: 492
Hasła:niepełnosprawni

492

OGŁOSZENIE Nr 1/2011 Starosty Nidzickiego z dnia 23 lutego 2011 r.

w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Nidzicy Niniejszym informuję o możliwości zgłaszania przez organizacje i organy, o których mowa w art. 44c ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.), kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Nidzicy. Termin zgłaszania kandydatów upływa 25 marca 2011 r. Starosta Ludwik Ekiert
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.866

  ogłoszenie Starosty Chojnickiego z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie zgłaszania kandydatów do powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.72

  ogłoszenie Starosty Oleckiego z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.10

  ogłoszenie Starosty Oleckiego z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.441

  ogłoszenie Prezydent Miasta Leszna z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.231.3723

  ogłoszenie nr 1 Starosty Słupeckiego z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zwolnienie z wpłat obowiązkowych na PFRON

  Nasz zakład zatrudnia 32 osoby (w przeliczeniu na etaty również 32). Mamy 2 pracowników z orzeczonym umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności. Czy jesteśmy (...)

 • Wpłaty pracodawcy na PFRON

  Nasza firma powstała 01.03.2006 zatrudnia 68 osób. Nie jesteśmy zakładem pracy chronionej. Czy jesteśmy zobowiązani do sporządzania deklaracji lub informacji do PFRON, (...)

 • Procedura wyborów do Rady Pracowniczej

  W wymaganym terminie , tj. we wrześniu 2006 roku poinformowaliśmy pracowników naszej firmy o możliwości zorganizowania wyborów do rady pracowniczej (powołania rady). (...)

 • Umorzenie pożyczki udzielonej z ZFRON-u

  Jako zakład pracy chronionej udzieliliśmy pracownikowi z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pożyczki na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Po jakimś (...)

 • Członek RN przedsiębiorstwa państwowego

  Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba ubiegająca się o członkostwo w radzie nadzorczej firmy państwowej? Kto może przystąpić (po odbyciu kursu) do egzaminu państwowego, (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.25

  ogłoszenie Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł. w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.25

  informacja nr 3 Starosty Piskiego z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali oraz włączenia rowów melioracji szczegółowej do działek przylegających dla gminy Orzysz, powiat piski, województwo warmińsko- mazurskie.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.25

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Elblągu z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Lidzbarskiego

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.25

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Elblągu z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Lidzbarskiego

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.25

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Elblągu z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Lidzbarskiego

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.